AYDINCIK İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

Alacaklılar toplantısının ilanen tebliği

AYDINCIK İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2013/1 İflas
Tebligat Muhatabı
:
Mayer Yem San.Mak.Tar.Ür.Tav.Gıda Nak.Paz.İth.İhr. Ltd.Şti.- AYDINCIK
Duruşma Tarihi
:
04.04.2019 14:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ADİ TASFİYE VE İFLASIN AÇILMASI İLANI

AYDINCIK İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ


Müflisin Hüviyeti ve İkameti ; Mayer Yem San.Mak.Tar.Ür.Tav.Gıda Nak.Paz.İth.İhr.
Ltd.Şti.- AYDINCIK
İflasın Açıldığı Tarih ; 15.05.2013 günü saat 14.52
Dosya Numarası ; 2013/1 İflas.
Aydıncık Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/66 Esas sayılı dosyasından iflasına karar verilen Silifke Ticaret Sicil Memurluğunun Gülnar-626 sicil numarasında kayıtlı yukarıda ismiyazılı bulunan Müflis hakkındaki tasfiyenin Adi şekilde icrası tensip kılınmış olduğundan;1-Müflis’den alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazları üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilandan itibaren bir ay (+) içerisinde, İflas Dairesine yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini(Senet,Defter,Hülasası Vesaire ) nin asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,2-Müflis’ e Borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri,aksi halin İcra ve İflas Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği,3- Müflis’in mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranların, o malları üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde İflas Daire’ si emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları, 4- 04.04.2019 Perşembe günü saat 14.00’de Aydıncık İcra ve İflas Müdürlüğünde ilk alacaklılar toplantısı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri tebliğ ve ilan olunur.21.02.2019
(+) Pek uzak yerlerde veya yabancı Ülkelerde ikamet eden alacaklılar için süre uzatılabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR