MERSİN 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İflas davasında alacaklılara toplantı günü tebliği

MERSİN 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Konusu
:
Müflis Beton Yapı İnş.Tur.Tarım Ür.San.ve Tic.Ltd.Şti.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar
Toplantı Tarihi
:
18.02.2020 14:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


MERSİN 2. İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ADİ TASFİYE İLANI

Müflisin Hüviyeti ve İkameti ; Beton Yapı İnş.Tur.Tarım Ür.San.ve Tic.Ltd.Şti.- MERSİN İflasın Açıldığı Tarih ; 11.10.2019 günü saat 10:02 Dosya Numarası ; 2019/1 İflas.
Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 11.10.2019 Tarih ve 2018/574 Esas sayılı kararı ile iflasına karar verilen yukarıda ismiyazılı bulunan Mersin Ticaret Sicil Müdürlüğünün 33838 sicil numarasında kayıtlı Müflis hakkındaki tasfiyenin Adi şekilde icrası tensip kılınmış olduğundan;1-Müflis’den alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazları üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilandan itibaren bir ay (+) içerisinde, İflas Dairesine yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini(Senet,Defter,Hülasası Vesaire ) nin asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,2-Müflis’ e Borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri,aksi halin İcra ve İflas Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği, 3- Müflis’in mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranların, o malları üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde İflas Daire’ si emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları, 4- 18.02.2020 Salı günü saat 14.00’da Mersin 2. İcra ve İflas Müdürlüğünde ilk alacaklılar toplantısı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri tebliğ ve ilan olunur.03.01.2020
(+) Pek uzak yerlerde veya yabancı Ülkelerde ikamet Mersin 2.İcra ve İflas Müdürü
eden alacaklılar için süre uzatılabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR