İSTANBUL 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Alacaklılar toplantısına davet ilanı

İSTANBUL 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01117334
Şehir : İstanbul

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 17.01.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/659 ESAS
Tebligat Konusu
:
Om-Ar Tekstil İnşaat A.Ş.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar
Toplantı Tarihi
:
26.02.2020 14:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ALACAKLILAR TOPLANTISINA DAVET İLANI

T.C.İSTANBUL 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO : 2018/659
Om-Ar Tekstil İnşaat A.Ş. Konkordato Komiserliği’nden
(İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018/659 E. sayılı dosyası)
ALACAKLILAR TOPLANTISINA DAVET İLANI


İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 489673/0 numarasına kayıtlı OM-AR TEKSTİL İNŞAAT A.Ş.’ye İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018/659 E. sayılı dosyasından 16.11.2018 tarihinde bir yıl süreyle konkordato kesin mühleti, 01.11.2019 tarihli kararla da 16.11.2019 tarihinden itibaren altı ay süreyle ek kesin mühlet verilmiştir. Dosyada çekişmeli alacaklar hakkında da 25.11.2019 tarihinde mahkemece karar verilmiştir.
Devam eden konkordato işlemleri kapsamında, konkordato projesini müzakere etmek üzere, THE GREEN PARK HOTEL MERTER adresi olan Nazım Erten Sok. No: 13 Merter/İstanbul adresinde, İcra ve İflas Kanunu m. 302 gereğince, 26.02.2020 Çarşamba günü saat 14:00’da, borçlu şirketten alacaklı olduklarını bildirenler ile alacak bildiriminde bulunmayıp da borçlunun bilançosunda kayıtlı olan alacaklıların katılabilecekleri Alacaklılar Toplantısının yapılacağı;
İcra ve İflas Kanunu m. 308/h gereğince, 26.02.2020 Çarşamba günü saat 16:30’da aynı adreste, borçlu şirketten alacaklı olan Rehinli Alacaklıların katılabilecekleri Müzakerenin yapılacağı,
Alacaklıların 18.02.2020–25.02.2020 tarihleri arasında, tatil günleri hariç 10:00-16:00 saatleri içinde konkordatoyla ilgili belgeleri komiser heyetinden talep ederek Esentepe Mah. 2854 Sok. No: 115 Sultangazi-İstanbul adresinde inceleyebilecekleri,
Alacaklıların konkordato müzakerelerine bizzat (gerçek kişiler için kimlik belgesi, tüzel kişiler için noter onaylı imza sirküleri ile) veya avukatla temsil edilmek suretiyle (HMK m. 74 hükmüne göre konkordatoya muvafakat özel yetkiyi gerektirmektedir) katılabilecekleri,
Alacaklılar Toplantısını ve Müzakereyi takip eden yedi gün içinde komiser heyetine bildirilmek suretiyle gerçekleşecek iltihakların da kabul olunacağı ilan olunur.15.01.2020


Konkordato Komiser Heyeti
Evren KILIÇOĞLU Candan ÇETİN Şener TEKNELİ
Dr.Öğr. Üyesi YMM B. Denetçi-SMMM

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR