KONYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Alacaklıların alacaklarını bildirmeye davet ilanı

KONYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01075846
Şehir : Konya

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 04.11.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/393 esas
Tebligat Konusu
:
İSFUR OTOMOTİV ELEKTRONİK BOYA İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KONYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
İSFUR OTOMOTİV ELEKTRONİK BOYA İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN ALACAĞINIZI BİLDİRMEYE DAVET

Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin "2019/393" Esas sayılı davasının 23/10/2019 tarihli duruşmasında, Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 24955 sicil numarasında kayıtlı davacı İSFUR OTOMOTİV ELEKTRONİK BOYA İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 1 yıl süre ile konkordato kesin mühleti verilmiştir. Aynı kararda Konkordato Komiseri olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım. İSFUR OTOMOTİV ELEKTRONİK BOYA İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’den alacaklı olanların, bu ilanın yayınlanmasından itibaren "15 gün" içinde alacaklarını, "Nişantaş Mah. Metehan Cad. Demirci İş Merkezi. A-Blok Kat: 4 No: 402 Selçuklu/KONYA" adresindeki KONKORDATO KOMİSERLİĞİ büromuza, mesai günleri içerisinde saat 10:00 - 16:00 arasında BİZZAT veya alacaklı tüzel kişiler yönünden noter onaylı imza sirküleri suretiyle birlikte TEMSİLCİLERİ ya da tüzel kişiler yönünden noter onaylı vekaletname suretleriyle birlikte VEKİLLERİ aracılığıyla başvurmak veyahut da İADELİ TAAHHÜTLÜ POSTA yoluyla göndermek suretiyle alacaklarını kayıt ettirmeleri gerekmektedir.Aksi takdirde bildirimde bulunmayan alacaklılar, alacakları borçlu bilançosunda kayıtlı değilse, konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceklerdir.
İadeli Taahhütlü posta yoluyla yapılan başvurularda, gönderilen belgenin içeriğini ispat yükü gönderene ait olduğu gibi, ilan süresi geçtikten sonra komiserliğimize ulaşan postalar da dikkate alınmayacak ve başvurunun süresinde olup olmadığının tespitinde bu DAVET yazımızın tarihi değil, aynı konuda Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Müdürlüğü ile Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında yapılacak olan ilanlardan en son tarihli İLAN esas alınacaktır.
2004 s. İİK.nin 299. maddesi gereğince, alacaklı olanların alacaklarını bildirirken, KESİN MÜHLET TARİHİ OLAN 23/10/2019 TARİHİ İTİBARİYLE ALACAKLARININ ;
1-Toplam miktarını (ana para ve fer'ileri ayrı ayrı gösterilecek şekilde)
2-Vadesini,
3-Çekişmeli olup olmadığını,
4-Geciktirici koşula bağlı olup olmadığını,
5-İmtiyazlı, rehinli veya adi alacak olup olmadığını bildirmeleri,
6-Faiz işletilmiş ise hesaplama tablosunu da açıkça gösterecek ve açıklayacak şekilde, dayanak evraklarının onaylı sureti ile birlikte ıslak imzalı olarak (fiziken) teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta ile göndermeleri gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR