İNEGÖL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato alacaklılarını alacaklarını bildirmeye davet ilanı

İNEGÖL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01133067
Şehir : Bursa / İnegöl

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 14.02.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/286 Esas
Tebligat Konusu
:
POLİFOR GIDA PLASTİK YAŞ SEBZE VE MEYVE İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve üçüncü şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İNEGÖL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2018/286 Esas

POLİFOR GIDA PLASTİK YAŞ SEBZE VE MEYVE İTHALAT İHR. SAN. TİC. LTD.ŞTİ.KONKORDATO KOMİSERLİĞİ

KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN ALACAKLILARA ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET


İnegöl 3. Asliye Hukuk Mahkemesi (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) 2018/286 E. sayılı dosyasında, İnegöl Ticaret Sicil Müdürlüğünün 11242 sicil numarası ile (Mersis No: 0424053231200017) kayıtlı bulunan, İnegöl Vergi Dairesi Müdürlüğü 4240532312 vergi kimlik numaralı POLİFOR GIDA PLASTİK YAŞ SEBZE VE MEYVE İTHALAT İHR. SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ünvanlı şirkete 2004 sayılı İİK'nun 7101 sayılı kanunun 15.maddesi ile değişik 287.maddesi uyarınca, 27 Nisan 2019 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile konkordato kesin mühleti verilmiş, kesin mühlet kararıyla birlikte, S.M.Mali Müşavir Nilgün KARAKAŞ, Yönetim Danışmanı Özkan DEMİR ve Avukat A. Vedat KAVASOĞLU 3 kişilik Kesin Komiser Heyeti olarak görevlendirilmiştir.


POLİFOR GIDA PLASTİK YAŞ SEBZE VE MEYVE İTHALAT İHR. SAN. TİC. LTD.ŞTİ.’nden alacaklı olanların,
-Konkordato Geçici süreye geçiş tarihi olan 26 Kasım 2018 Tarihi itibari ile alacaklarını,
-Konkordato Kesin süreye geçiş tarihi olan 27 Nisan 2019 Tarihi itibari ile alacaklarını,
1. Kaydedilmek istenen alacağı tevsik ve ispat eden belgelerin aslı veya alacaklı tarafından “Aslı Gibidir” onaylı suretlerini,
2. Muaccel, müeccel, rehinli, imtiyazlı veya geciktirici koşula bağlı alacakların dayandığı hukuki nedenin ne olduğunu,
3. Alacağın miktarı ve rehinli alacaklar hariç olmak üzere;
-Konkordato Geçici mühletin verildiği tarih olan 26 Kasım 2018 tarihine kadar işleyen faiz miktarını ve faiz oranını gösterir hesap tablosunu,
-Konkordato Kesin mühletin verildiği tarih olan 27 Nisan2019 tarihine kadar işleyen faiz miktarını ve faiz oranını gösterir hesap tablosunu,
4. Varsa Konkordato Geçici süresi içerisinde ( 26 Kasım 2018 – 27 Nisan 2019 tarihleri arasında) teminatların tahsili sureti ile tahsil edilen tutarlarını,
5. Varsa Konkordato Kesin süresi içerisinde ( 27 Nisan 2019 tarihinden bugüne) teminatların tahsili sureti ile tahsil edilen tutarlarını,
6. Yabancı para alacaklılarında, alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin ne olduğu,
İcra ve İflas Kanununun 299. maddesi gereğince İLAN tarihinden itibaren 15 gün içerisinde konkordato komiserliğimizin “SMMM Nilgün KARAKAŞ, Kırcaali Mahallesi Kayalı Sokak Onurtaş İş Hanı No:32 Kat:2 Daire:14 Osmangazi BURSA” adresine tatil günleri hariç 09:00-12:00 / 13:30-17:30 saatleri arasında bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri,
Vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanununun 35. maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği, tasdikli vekâletname örneği ibrazının gerekli olduğu,
Alacak kaydının; varsa alacağın dayanağı olan belgelerin Alacaklı tarafından onaylanmış (ISLAK İMZALI) suretlerinin, “SMMM Nilgün KARAKAŞ, Kırcaali Mahallesi Kayalı Sokak Onurtaş İş Hanı No:32 Kat:2 Daire:14 Osmangazi BURSA” adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla veya kargo ile gönderilmesi suretiyle de yapılabileceği; İLAN tarihinden 15 gün geçtikten sonra komiserliğimize ulaşan postaların dikkate alınmayacağı,
İİK m.299 f.1 c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara iadeli taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine iş bu İLAN tarihinden itibaren başlayacağı,
Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği ilan olunur.


ALACAK TUTARLARININ BİLDİRİLECEĞİ KOMİSERLİK ADRESİ:
(Alacak Bildirimi; İadeli Taahhütlü Posta, Kargo veya Bizzat veya Vekil Aracılığı ile yapılabilir.)
SMMM Nilgün KARAKAŞ
ADRES: Kırcaali Mahallesi Kayalı Sokak Onurtaş İş Hanı No:32 Kat:2 Daire:14 Osmangazi BURSA Ofis TEL: 0 224 272 67 06
KOMİSER HEYETİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
1-S.M.Mali Müşavir Nilgün KARAKAŞ
Tel : 0 506 399 42 19
Adres : Kırcaali Mahallesi Kayalı Sokak Onurtaş İş Hanı No:32 Kat:2 Daire:14 Osmangazi BURSA
E-mail : smmm.nilgunkarakas@outlook.com
2-Avukat A.Vedat KAVASOĞLU
Tel : 0 532 623 13 65
Adres : İnönü Cad. Hüzmen Plaza Kat:2 No:229OsmangaziBURSA
E-mail : a.vedat.kavasoglu@gmail.com
3-Yönetim Danışmanı Özkan DEMİR
Tel : 0 506 604 20 31
Adres : Kükürtlü Mahallesi 6. Park Sokak Erce Apt. No:2/1 OsmangaziBURSA
E-mail : ozkandemir@limon.la


KESİN KONKORDATO KOMİSERLERİ
A. Vedat KAVASOĞLU Nilgün KARAKAŞ Özkan DEMİR
Avukat S.M.Mali Müşavir Yönetim Danışmanı


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR