BALIKESİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato geçici mühlet kararının uzatılmasına ilişkin ilanen tebligat

BALIKESİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01051362
Şehir : Balıkesir

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 16.09.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/250 Esas
Tebligat Konusu
:
• Kula Gıda Kombinaları Anonim Şirketi.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3'üncü Şahıslar.
Duruşma Tarihi
:
11.11.2019 09:30

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BALIKESİR
1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
İ L A N

ESAS NO : 2019/250 Esas
Davacı KULA GIDA KOMBİNALARI ANONİM ŞİRKETİ vekili tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Mahkememizin 09/09/2019 tarihli duruşmasında 'İİK'nın 287. Maddesi uyarınca Geçici Mühlet Kararı 3 aylık süre dolmadan borçlunun veya geçici komiserin yapacağı talep üzerine en fazla 2 ay daha uzatılabileceğinden dosyada geçici komiser heyeti tarafından sunulan 09/09/2019 tarihli raporda konkordatonun başarıya ulaşma ümidinin olup olmadığının belirlenebilmesi için geçici mühlet kararının 2 ay daha uzatılması talebi uygun görülmekle; Mahkememizce 11/06/2019 tarihli ara karar gereğince, davacı şirket vekilinin süre uzatma talebinin KABULÜ ile, verilen geçici mühlet kararının Balıkesir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 6588 nolu sicilinde kayıtlı davacı KULA GIDA KOMBİNALARI A.Ş. hakkında son bulduğu 10/09/2019 tarihinden itibaren 2 ay süre ile duruşma tarihi olan 10/11/2019 tarihine kadar UZATILMASINA' karar verilmiştir.
Duruşmanın 11/11/2019 günü saat 09:30'a bırakıldığı ihtaren ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR