BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato geçici mühletin uzatılmasına ilişkin ilan

BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01168275
Şehir : İstanbul

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 01.06.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/838
Tebligat Konusu
:
GÖKTÜRK GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2019/838
Davacı (Borçlu) GÖKTÜRK GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 322171/0 nolu borçlu GÖKTÜRK GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, hakkında 11/11/2019 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararının sürenin dolduğu 11/02/2020 tarihinden itibaren 2 ay süre ile uzatılmasına karar verildiği bu sürenin 11/04/2020 tarihinde dolduğu ,borçlu şirket hakkında verilen geçici mühletin durma süresinin sona erdiği günü takip eden gün olan 01/05/2020 tarihinden itibaren 20/05/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar26/03/2020 tarih ve 31080 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7226 sayılı Kanun'un Geçici 1 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca uzatıldığı bu sürenin de dolduğu ancak Cumhurbaşkanlığı Kararı ile sürenin bu kez 15/06/2020 tarihine kadar uzatılması nedeniyle
''Borçlu şirket hakkında verilen geçici mühletin durma süresinin sona erdiği günü takip eden gün olan 15/06/2020 tarihinden itibaren 27/07/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar 26/03/2020 tarih ve 31080 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7226 sayılı Kanun'un Geçici 1 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca uzatıldığının BELİRLENMESİNE,
Konkordato komiser heyetinin görevinin durma süresince de DEVAMINA,'' karar verildiği hususları7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 306/son maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulur.18/05/2020

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR