İZMİR 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato Komiserliği’nden alacaklılar toplantısına davet

İZMİR 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01048788
Şehir : İzmir

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 10.09.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/1015 Esas
Tebligat Konusu
:
• TİMPAŞ İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3'üncü Şahıslar.
Toplantı Tarihi
:
25.09.2019 14:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ALACAKLILAR TOPLANTISI İLANI
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN ;

Borçlusu TİMPAŞ İNŞAAT SANAYİ VEDIŞ TİCARET A.Ş .olan ve İzmir 3.Asliye Ticaret Mahkemesinde 2018/1015esas sayısı ile görülen, Konkordo ( Adi Konkordatodan kaynaklanan( İİK 285 ila 308/h) davası ile ilgili konkordato projesinin hazırlanması, alacakların bildirilmesi ve tahkiki tamamlanmış olup, toplantıdan önceki yedi gün içinde (18/09/2019-24/09/2019) alacaklıların belgeleri Şehit Fethibey cad No 41 K:3 D.301 Konak İZMİR komiserlik adresimizde, mesai gün ve saatlerinde inceleyebilecekleri ve konkordato projesinin görüşülmek üzere 25/09/2019 Çarşamba günü saat 14:00-17:00 arasında " Mansuroğlu mah. 286/3 Sk No 14/B Bayraklı TowerBayraklı İZMİR adresinde bulunan, Workington toplantı salonunda alacaklılar toplantısı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil ile kendilerini temsil ettirmeleri, toplantıya katılacak veya kendilerini temsil edecek gerçek veya tüzel kişilerin imza sirküleri , yetki belgesi veya vekaletnamelerini yanlarında bulundurmaları, İİK.nun 302.maddesi gereğince Alacaklılar Toplantısının bitimini takip eden 7 gün içerisinde posta yoluyla şirket adresine gönderilmek suretiyle gerçekleşen iltihakların kabul edileceği ilan ve tebliğ olunur.05/09/2019
TEKLİFİMİZ;
Adi alacaklıların her birine borç bakiyesinin %60'ı ( %40 tenzilat talepli) 1 Ocak 2020 tarihinden başlayarak 24 aylık dönemde, her üç ayda bir eşit taksitle ( 8 eşit taksitte) sıfır ( 0) faizli olarak ödenecektir.
Yusuf ÖZER
YMM-Bağımsız Denetçi
KONKORDATO KOMLİSERİ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR