MÜHENDİSLER AHŞAP ORMAN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

Konkordato Komiserliği'nden alacaklılara çağrı

MÜHENDİSLER AHŞAP ORMAN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01051591
Şehir : İstanbul / Başakşehir

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 16.09.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/102 E. Sayılı Dosyası.
Tebligat Muhatabı
:
Borçlu şirketten alacaklı olanlar.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN

(Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/102 E. Sayılı Dosyası)

Mühendisler Ahşap Orman Ürünleri Pazarlama Sanayi Ticaret Ltd Şti’ne


İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 657457 numarasına kayıtlı,”İOSB. Mah. Hürriyet Bulvarı S.S Deparko Sn Sit. No.1/2 İç Kapı .13 Başakşehir/ İstanbul ” adresinde faaliyet gösteren Mühendisler ahşap Orman Ürünleri Pazarlama Sanayi Ticaret Ltd Şti’nin Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/102 E. sayılı dosyasında 11.07.2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet verildiği; kesin mühlet kararıyla birlikte, geçici mühlet kararıyla konkordato geçici komiser heyeti olarak görevlendirilen Bengü Atasever Yüzbaşıoğlu, ,Özlem Özcan, ve Kadriye Demirci’den oluşan heyetimizin, konkordato komiser heyeti olarak göreve devamına hükmedildiği,

Yukarıda ünvanı yazılı şirketten alacaklı olanların, alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vs.) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini alacak kaydı dilekçesi ile, İcra ve İflas Kanununun 299. maddesi gereğince İLAN tarihinden itibaren 15 gün içerisinde konkordato komiserliğimizin Gülbahar mah. Avnidilligil sk. Akün Apt. No.20/4 M.Köy-Şişli / İstanbul adresine tatil günleri hariç 10:00-12:00 13:00-17:00 saatleri arasında bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri,

Vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanununun 35. maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği,
Alacak kaydı sırasında, ilgili olarak alacağı gösteren 19.02.2019(geçici mühlet tarihi), tarihinden önce ve (varsa) mühletten sonra doğan alacak (Kanunun imkan tanıdığı alacaklılar bakımından, işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle) tutarlarının, yabancı para alacaklılarında, alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün sunulmasının zorunlu olduğu,

İlk m.299 f.1 c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu İLAN tarihinden itibaren başlayacağı,
Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği ilan olunur. 16.09.2019

Konkordato Komiseri
Hukukçu
Konkordato Komiseri
S.M.M.M
Konkordato Komiseri
S.M.M.M-Bağımsız Denetçi
Bengü Atasever Yüzbaşıoğlu Özlem Özcan Kadriye Demirci

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR