İZMİR 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato Komiserliği’nden alacaklılara çağrı

İZMİR 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01056630
Şehir : İzmir

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 26.09.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/326 Esas
Tebligat Konusu
:
• Amerikan Tekstil ve Kimya Sanayi Ticaret Anonim Şirketi.
Tebligat Muhatabı
:
Borçlu şirketten alacaklı olanlar.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
T.C. İZMİR 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2019/326
KONKORDATO KOMİSERLİĞİ'NDEN ALACAKLILARIN ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET İLANI

İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2019/326 Esas nosu ile görülmekte olan Konkordato ( Adi konkordatodan kaynaklanan - İİK285ila 308/h) davası nedeniyle; İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünün Merkez 6336 sicil numarasında kayıtlı " AMERİKAN TEKSTİL VE KİMYA SANAYİTİCARET ANINİM ŞİRKETİ " ye İİK 289/3 maddesi uyarınca borçlu davacı şirkete İİK 289/3 Maddesi uyarınca 03,04.2019 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile kesin mühlet verilmiş olduğundan ;

  1. Borçlu " AMERİKAN TEKSTİL VE KİMYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" dan alacaklı olanların ilanın yayınlandığı günden başlayarak ONBEŞ GÜN içinde aşağıda yazılı bulunan konkordato komiserinin adresine elden, taahhütlü posta veya e-mail yoluyla alacaklarını bildirmelerini,
  2. Kaydedilecek alacakların dayanağı hukuki nedenin açıklanmasını ve alacağı kanıtlayan delillerin ( fatura, makbuz, senet, sözleşme , defter , vesaire) asıl ve onaylı örneklerini tevdi etmeleri,
  3. On Beş Günlük kayıt süresi içinde Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, borçlunun bilançosunda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri, oy kullanama hakkına sahip olmayacakları,

7101 Sayılı Kanunun 16. Maddesi ile değişik 2004 Sayılı Kanunun 288/2 maddesi gereğince ilan olunur. 10.09.2019


Konkordato Komiseri MELEK KONAK DOĞAN-KGK BAĞIMSIZ DENETÇİ/S.M.M.M
Adres: Ankara Asfaltı No: 75 K.1 D.103 Bayraklı-İzmir
E-mail: melekkonak@hotmail.com

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR