İZMİR 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato Komiserliği'nden alacaklılara davet

İZMİR 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01045458
Şehir : İzmir

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 02.09.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/6 Esas
Tebligat Konusu
:
ACS Klima İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti.
Tebligat Muhatabı
:
Borçlu şirketten alacaklı olanlar.
Toplantı Tarihi
:
12.09.2019 13:30

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ALACAKLILAR TOPLANTISI İLANI
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN ;

Borçlusu ACS Klima İmalat San ve Tic Ltd şti.olan ve İzmir 3.Asliye Ticaret Mahkemesinde 2019/6 esas sayısı ile görülen, Konkordo( Adi Konkordatodan kaynaklanan ( İİK 285 ila 308/h) davası ile ilgili konkordato projesinin hazırlanması, alacakların bildirilmesi ve tahkiki tamamlanmış olup, toplantıdan önceki yedi gün içinde (05.09.2019-11.09.2019 tarihleri arasında) alacaklıların belgeleri borçlu şirket fabrikasında inceleyebilecekleri ve Konkordato Projesi görüşülmek üzere 12/09/2019 Perşembe günü Saat 13,30 da Torbalı Mahallesi Aydın caddesi No 7 ( Torbalı Ticaret Odası) Torbalı İZMİR adresinde alacaklılar toplantısı yapılacağından, alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil ile kendilerini temsil ettirmeleri, toplantıya katılacak veya kendilerini temsil edecek gerçek veya tüzel kişilerin imza sirküleri , yetki belgesi veya vekaletnamelerini yanlarında bulundurmaları, İİK.nun 302.maddesi gereğince Alacaklılar Toplantısının bitimini takip eden 7 gün içerisinde posta yoluyla şirket adresine gönderilmek suretiyle gerçekleşen iltihakların kabul edileceği ilan ve tebliğ olunur. 23/08/2019
TEKLİFİMİZ;
Borç bakiyesinin tamamı adi alacaklıların her birine 31 Ekim 2019 tarihnden başlayarak 24 ay eşit taksitle 0 ( sıfır ) faizli olarak ödenecektir.

KESİN KONKORDATO KOMİSERLERİ

Dr. Yaşar Can GÖKSOY

Konkordato Geçici Komiseri

DEÜ Hukuk Fakültesi

Tic. Huk. Ana B. D. Öğr. Ü.

Osman DORUK

Konkordato Geçici Komiseri

Bağımsız Denetçi

İbrahim KURŞUN

Konkordato Geçici Komiseri

Makine Mühendisi

ALACAKLILAR TOPLANTISININ

YERİ:

Torbalı mah. Aydın caddesi No 7 Torbalı İZMİR (TORBALI TİCARET ODASI)

TARİH VE SAATİ:

12 Eylül 2019 Perşembe saat 13:30

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR