İZMİR 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato Komiserliği'nden alacaklılara davet

İZMİR 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01054151
Şehir : İzmir

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 20.09.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/147 E
Tebligat Konusu
:
• GSM Genel Makine pompa Vana Elk. Taah. Tic. Ltd. Şti.
Tebligat Muhatabı
:
Borçlu şirketten alacaklı olanlar.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İZMİR 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
DOSYA NO: 2019/147 E

İİK 299. Maddesi hükümleri doğrultusunda
alacaklıların alacaklarını bildirmeleri için:
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN KURULUNDAN
İLAN

İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2019/147 Esas sayılı dosyası üzerinden görülmekte olan konkordato davası nedeniyle, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün Merkez 115059 sicil numarasında kayıtlı " GSM Genel Makine pompa Vana Elk Taah. Tic. Ltd. Şti." ne 01/08/2019 tarihinde 1 yıllık kesin mühlet kararı verilmiş olup;

  1. Borçlu şirketten alacaklı olanların alacaklarını, alacağın doğduğu tarih belirtilmek suretiyle işbu ulanın yayımlandığı günden başlayarak ONBEŞ GÜN içinde hukuki dayanakları da açıklanarak ve alacağı kanıtlayan yazılı Konkordato Komiseri ASIM YALDIZ adresine elden, taahhütlü posta veya E- mail yoluyla bildirmeleri,

2-Onbeş günlük bildirim (kayıt) süresi içinde alacaklarını bildirmeyen alacakların, alacakları borçlunun bilançosunda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri ( konkordatoda oy haklarının bulunmayacağı)Hususları ilan ve ihtar olunur. Not: Vekil aracılığı ile bildirimde bulunacak gerçek veya tüzel kişilerin yalnızca baroya kayıtlı avukatla temsil edilmek suretiyle , tüzel kişi temsilcilerinin noter onaylı imza sirküleri, gerçek kişilerin kimlik fotokopisi ve imza beyannamesi eklemek suretiyle ; bildirimde bulunabilecekleri

KESİN KONKORDATO KOMİSERLERİ
Gülden KAMAN Yakup ERKAL Asım YALDIZ
Hukukçu Makine Mühendisi
SMMM
KGK Bağımsız
Denetçi
Adres :1583/3 Sokak No:1 K:1 D: 115 Rodkar İş Merkezi Çınarlı/ İZMİR
E- mail : asimyaldiz@hotmail.com

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR