İZMİR 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato Komiserliği'nden alacaklılara davet

İZMİR 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01061652
Şehir : İzmir

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 04.10.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/185 Esas
Tebligat Konusu
:
• Ümit ÜLKÜ • Mustafa ÜLKÜ.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN

ÜMİT ÜLKÜ- MUSTAFA ÜLKÜ'DEN
OLAN ALACAKLARIN BİLDİRİLMESİ

ESAS NO :2019/185 E.

İzmir 3. Asliye ticaret Mahkemesi'nin 2019/185E. Sayılı dosyasında görülmekte olan Konkordato davası nedeniyle 22457189862T.C. Kimlik numaralı Borçlu Ümit ÜLKÜ ve 22454189926 T.C. Kimlik numaralı Borçlu Mustafa ÜLKÜ hakkında 28.08.2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıl süre ile konkordato sebebiyle kesin mühlet kararı verilmiş olduğundan ,

  1. Borçlu Ümit ÜLKÜ 'den alacaklı olanların alacağın doğduğu tarihi belirtmek suretiyle İcra İflas Kanun'un 299/1. Maddesi gereğince ilanın yayınlandığı günden başlayarak 15 gün içinde hukuki dayanakları da açıklanarak ve alacağı kanıtlayan delillerle birlikte Komiser Osman DORUK'un Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksek Okulu B Blok K:2 Oda No:210 Buca/İZMİRadresine hafta içi çalışma saatleri içerisinde bizzat elden veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri , vekil aracılığı ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanununun 35. Maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği , taahhütlü posta veya denetciosmandoruk@gmail.comadresine e-mail yolu ile alacaklarını bildirmesi,

2-Borçlu Mustafa ÜLKÜ'den alacaklı olanların alacağın doğduğu tarihi belirtmek suretiyle İcra İflas Kanun'un 299/1. Maddesi gereğince ilanın yayınladığı günden başlayarak 15 gün içinde hukuki dayanakları da açıklanarak ve alacağı kanıtlayan delillerle birlikte Komiser Osman DORUK'un Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksek Okulu B Blok K:2Oda No : 210 Buca/ İZMİRadresine hafta içi çalışma saatleri içerisinde bizzat elden veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri , vekil aracılığı ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanununun 35. Maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği , taahhütlü posta veya denetciosmandoruk@gmail.com adresine E-mail yolu ile alacaklarını bildirilmesi,3-Kaydedilecek alacağın aşağıda yer verilen tabloya uygun olarak üç farklı tarihi esas alacak şekilde bildirilmesi,

TARİH 28.05.2019
Geçici Mühlet Tarihi
....../10/2019
Bildirim Tarihi
Alacak Miktarı

4- Kaydedilecek alacakların dayanağının , hukuki nedeninin açıklamasını ve alacağı kanıtlayan delillerin ( sözleşme , temlikname , hesap ekstresi, fatura , makbuz, senet , defter kaydı ve sair ) asıl veya noter onaylı örneklerini tevdi etmeleri,
5-15 günlük kayıt süresi içinde komiserliğe kayıt yaptırmayanların ( alacakları borçlunun ön projesinde yazılı olmadığı takdirde) müzakerelere/toplantılara katılmayacakları ve oy kullanma hakkına sahip olamayacakları İcra ve İflas Kanununun 299.,288. Ve ilgili hükümleri gereğince ilan olunur. 22.09.2019 Alacak Bildirim Adresi:
Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Yüksek Okulu B Blok K:2Oda No: 210 Buca/İZMİR
Osman DORUK
SMMM
Bağımsız Denetçi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR