İZMİR 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato Komiserliği'nden alacaklılara davet

İZMİR 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01069341
Şehir : İzmir

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 21.10.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/306 Esas
Tebligat Konusu
:
• STG Proje Yapı Sistemleri Yatırım Lojistik San. ve Tic. Anonim Şirketi
Tebligat Muhatabı
:
Borçlu şirketten alacaklı olanlar.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN
STG PROJE YAPI SİSTEMLERİ YATIRIM LOJİSTİKSAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİNDEN OLAN ALACAKLARIN BİLDİRİLMESİ
ESAS NO: 2019/306

İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2019/306 E. sayılı dosyasında görülmekte olan Konkordato davası nedeniyle İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünün 185909 sicil numarasına kayıtlı STG Proje Yapı Sistemleri Yatırım Lojistik San. Ve Tic. Anonim Şirketine 04.10.2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıl süre ile konkordato kesin mühlet kararı verilmiş olduğundan,
1- STG Proje Yapı Sistemleri Yatırım Lojistik San. Ve Tic. Anonim Şirketi’ nden alacaklı olanların ilanın yayınlandığı günden başlayarak 15 gün içinde Konkordato Komiseri Dr. Gönenç DEMİR‘in Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Oda. 124 Tınaztepe Yerleşkesi 35390 -Buca İZMİR adresine 09:00 – 17:00 saatleri arasında bizzat elden (tüzel kişi alacak kayıtlarında , tüzel kişi temsilcilerinin noter onaylı imza sirküleri ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri , vekil aracılığı ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanununun 35. Maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği , taahhütlü posta veya standartgrupbildirim@gmail.com adresine e-mail yolu ile alacaklarını bildirmeleri,
2- Kaydedilecek alacağın aşağıda yer verilen tabloya uygun olarak iki farklı tarihi esas alacak şekilde bildirilmesi

TARİH 19.07.2019
Geçici Mühlet Tarihi
....../10/2019
Bildirim Tarihi
Alacak Miktarı

3-Kaydedilecek alacakların dayanağı, hukuki nedeninin açıklamasını ve alacağı kanıtlayan delillerin (fatura ,makbuz, senet, defterkaydı ve sair) asıl veya noter onaylı örneklerini tevdi etmeleri,4- 15 günlük kayıt süresi içinde komiserliğe kayıt yaptırmayanların ( alacakları borçlunun ayrıntılı bilançosunda yazılı olmadığı takdirde) müzakerelere/toplantılara katılmayacakları ve oy kullanma hakkına sahip olamayacakları İcra ve İflas Kanununun 299.,288. ve ilgili hükümleri gereğince ilan olunur.11.10.2019

Cenk TUNÇSİPER SMMM
Bağımsız Denetçi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR