BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato Komiserliği'nden alacaklılara davet

BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01079404
Şehir : İstanbul

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 08.11.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/126 Esas
Tebligat Konusu
:
ARSLAN MATBAACILIK ETİKET REKLAM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı’ndan

(Esas No: 2019/126) Ticaret ÜnvanıARSLAN MATBAACILIK ETİKET REKLAM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Konkordato Komiser Heyeti Alacaklıların Alacaklarını İ.İ.K'nın 299. Maddesi Gereğince Bildirmeye Davet İlanı

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2019/126 Esas numarası ile görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan-İ.İ.K.285 ve 308/h) davası nedeniyle İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 4533770/0 sicil numarasında kayıtlı davacı ARSLAN MATBAACILIK ETİKET REKLAM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne İ.İ.K'nın 289/3 maddesi uyarınca 28/06/2019 tarihinden itibaren 1 yıl kesin mühlet verilmiş olduğundan;
Borçlu ARSLAN MATBAACILIK ETİKET REKLAM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nden alacaklı olanların ilanın yayınlandığı günden başlayarak 15 (onbeş) gün içinde alacaklarını bildirmeleri gerekmektedir.
Bu doğrultuda alacaklıların;
1-Kaydedilecek alacakların dayanağı hukuki nedenin açıklanmasını ve alacağını kanıtlayan delilerinin (fatura, makbuz, senet, çek, sözleşme, defter kaydı vs.) asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,
2- Muaccel, müeccel, rehinli, imtiyazlı veya geciktirici koşula bağlı alacakların dayandığı hukuki nedenleri,
3- Alacak kaydı sırasında geçici mühlet tarihi olan 28/02/2019 tarihinden önce veya varsa mühletten sonra doğan alacak (Kanunun imkân tanıdığı alacaklar bakımından ve işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle)
4- Alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümü,
5- Yabancı para alacaklılarında, alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının,
İş bu ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküleri veya vekaletname ile birlikte iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla “Maltepe Mahallesi, Çiftehavuzlar Caddesi, Prestij İş Merkezi. No:27/612-613 Zeytinburnu/İSTANBUL” adresine göndermeleri veya bizzat bildirmeleri, İ.İ.K'nın299. maddesi gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da (15) onbeş günlük sürenin yine iş bu ilan tarihinden itibaren başlayacağı,(15) Onbeş günlük kayıt süresi içerisinde alacaklarını bildirmeyen alacaklıların borçlu şirketin bilançosunda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri ve oy kullanma hakkına sahip olamayacakları,
2004 Sayılı Kanunun 299. maddesi gereğince ilan olunur.
Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri
Dr.Öğr.Üyesi Fatih AYDOĞAN Kenan KOÇ Hasan YILMAZ
Hukukçu Yeminli Mali Müşavir Finans Uzmanı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR