İZMİR 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato Komiserliği’nden alacaklıları beyana davet

İZMİR 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01054153
Şehir : İzmir

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 20.09.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/147 (Birleşen 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2019/204 Esas)
Tebligat Konusu
:
• Sebahattin KIZILTAN.
Tebligat Muhatabı
:
Borçlu şirketten alacaklı olanlar.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İZMİR 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2019/147
(BİRLEŞEN 2. ATM'NİN 2019/204 ESAS)
İİK 299. Maddesi hükümleri doğrultusunda
alacaklıların alacaklarını bildirmeleri için:
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN

İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2019/147 Esas (BİRLEŞEN 2. ATM'NİN 2019/204 ESAS) Sayılı dosyası üzerinden görülmekte olan 13369243810 TC kimlik numaralı SEBAHATTİN KIZILTAN'a 01.08.2019 tarihinde 1 yıllık kesin mühlet kararı verilmiş olup;

  1. Borçludan alacaklı olanların alacaklarını, alacağın doğduğu tarih belirtilmek suretiyle işbu ilanın yayımlandığı günden başlayarak ONBEŞ GÜN içinde hukuki dayanakları da açıklanarak ve alacağı kanıtlayan delillerin (fatura, makbuz, senet, ticari defter vb.) asıl veya onaylı örnekleri eklenerek aşağıda yazılı Konkordato Komiseri Gülden KAMAN adresine elden, taahhütlü posta veya E-mail yoluyla bildirmeleri,

  2. Onbeş günlük bildirim (kayıt) süresi içinde alacaklarını bildirmeyen alacaklıların bildirmeyen alacaklıların, alacakları borçlunun bilançosunda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri (konkordatoda oy haklarının bulunmayacağı),

Hususları ilan ve ihtar olunur.

Not: Vekil aracılığı ile bildirimde bulunacak gerçek veya tüzel kişilerin yalnızca baroya kayıtlı avukatla temsil edilmek suretiyle , tüzel kişi temsilcilerinin noter onaylı imza sirküleri gerçek kişilerin kimlik fotokopisi ve imza beyannamesi eklemek suretiyle bildirimde bulunabilecekleri.

KESİN KONKORDATO KOMİSERİ
Gülden KAMAN
SMMM
KGK Bağımsız
Denetçi
Adres:
Mansuroğlu Mah. 288/3. Sok. No.1 Selvili 2 Apt. A Blok K:1 D:4 Bayraklı, İzmir
E-mail : guldenkaman@hotmail.com

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR