İZMİR 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato Komiserliğinden alacaklıları beyana davet ilanı

İZMİR 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01023091
Şehir : İzmir

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 10.07.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/236 Esas
Tebligat Konusu
:
DAMCI PETROL NAKLİYAT TURİZM GIDA TİCARET LİMİTED ŞTİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN
DAMCI PETROL NAKLİYAT TURİZM GIDA TİCARET LİMİTED ŞTİ OLAN ALACAKLARIN BİLDİRİLMESİ
ESAS NO:
2019/236

İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2019/236 E. sayılı dosyasında görülmekte olan Konkordato davası nedeniyle İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünün 1362541 sicil numarasına kayıtlı Damcı Petrol Nakliyat Turizm Gıda Ticaret Limited Şirketine 29.03.2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıl süre ile konkordato kesin mühlet kararı verilmiş olduğundan, 1-Damcı Petrol Nakliyat Tur. Gıda Tic. Ltd Şti' den alacaklı olanların ilanın yayınlandığı günden başlayarak 15 gün içinde Konkordato Komiseri Prof. Dr. Ali Fatih Dalkılıç'm Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Oda. 125/A Tınaztepe Yerteşkesi 35390 - Buca İZMİR adresine 09:00-17:00 saatleri arasında bizzat elden (tüzel kişi alacak kayıtlarında, tüzel kişi temsilcilerinin noter onaylı imza sirküleri ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri, vekil aracılığı ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanununun 35. maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği, taahhütlü posta veya goztepe35@gmail.com adresine e-mail yolu ile alacaklarını bildirmeleri,2-Kaydedilecek alacağın aşağıda yer verilen tabloya uygun olarak üç farklı tarihi esas alacak şekilde bildirilmesi

TARİH 31.12.2018
Geçici Mühlet Tarihi
29.03.2019
Kesin Mühlet Tarihi
...... / 07 / 2019 Bildirim Tarihi
Alacak Miktarı

3-Kaydedilecek alacakların dayanağı, hukuki nedeninin açıklamasını ve alacağı kanıtlayan delillerin (fatura, makbuz, senet, defter kaydı ve sair) asıl veya noter onaylı örneklerini tevdi etmeleri, 4-15 günlük kayıt süresi içinde komiserliğe kayıt yaptırmayanların (alacakları borçlunun ayrıntılı bilançosunda yazılı olmadığı takdirde) müzakerelere/toplantılara katılamayacakları ve oy kullanma hakkına sahip olamayacakları İcra ve İflas Kanununun 299., 288. ve ilgili hükümleri gereğince ilan olunur. 02.07.2019

Gülden KAMAN
SMMM
Bağımsız Denetçi
Prof. Dr. Ali Fatih DALKILIÇ
SMMM, CIA, CRMA, CMA
DEÜ İşletme Fakültesi
Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalı
Öğretim Üyesi
Dr. Gönenç DEMİR
DEÜ İF
Ticaret Hukuku Ana Bilim
Dalı Öğretim Üyesi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR