İZMİR 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato Komiserliğinden alacaklıları beyana davet ilanı

İZMİR 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01025488
Şehir : İzmir

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 16.07.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/1517 Esas
Tebligat Konusu
:
BİA-KİM KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İZMİR 3.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO:2018/1517
KONKORDATO KOMİSERLİĞİ'NDEN ALACAKLILARIN ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET İLANI

İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2018/1517 Esas nosu ile görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan kaynaklanan - İİK 285 ila 308/h) davası nedeniyle; İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünün Merkez 6336 sicil numarasında kayıtlı "BİA-KİM KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş." ye İİK 289/3 maddesi uyarınca borçlu davacı şirkete İİK 289/3 Maddesi uyarınca 03.04.2019 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile kesin mühlet verilmiş olduğundan;


1-Borçlu BİA-KİM KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş." dan alacaklı olanların ilanın yayınlandığı günden başlayarak ONBEŞ GÜN içinde aşağıda yazılı bulunan konkordato komiserinin adresine elden, taahhütlü posta veya e-mail yoluyla alacaklarını bildirmelerini,
2-Kaydedilecek alacakların dayanağı hukuki nedenin açıklanmasını ve alacağı kanıtlayan delillerin (fatura, makbuz, senet, sözleşme, defter vesaire) asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,
3-On Beş Günlük kayıt süresi içinde Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, borçlunun bilançosunda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri, oy kullanama hakkına sahip olmayacakları,
7101 Sayılı Kanunun 16. Maddesi ile değişik 2004 Sayılı Kanunun 288/2 maddesi gereğince ilan olunur.09/07/2019


Konkordato Komiserleri
1-MELEK KONAK DOĞAN-KGK Bağımsız Denetçi/ S.M.M.M
Adres:Ankara Asfaltı No:75 K.1 D.103 Bayraklı-İZMİR
E-mail:melekkonak@hotmail.com

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR