HSBN İNŞAAT TAAH.TURİZM PROD.SAN.TİC.A.Ş.

Konkordato Komiserliğinden alacaklıların alacaklarını bildirmeye davet ilanı

HSBN İNŞAAT TAAH.TURİZM PROD.SAN.TİC.A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01167828
Şehir : İstanbul / Pendik

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 01.06.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/107 E
Tebligat Konusu
:
HSBN İNŞAAT TAAHHÜT  TURİZM PRODÜKSİYON SANAYİ VE TİCARET AŞ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
İSTANBUL ANADOLU1.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
2019/107 E SAYILI DOSYASINDA
KESİN KONKORDATO MÜHLETİ VERİLEN
HSBN İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM PRODÜKSİYON SANAYİ VE TİCARET AŞ.
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN

İstanbul Anadolu 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/107 E Sayılı dosyasında görülmekte olan konkordato davası nedeniyle İstanbul Sicil Müdürlüğünün 907911 sicil numarasında kayıtlı HSBN İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM PRODÜKSİYON SANAYİ VE TİCARET AŞ. ’ne 20.08.2019 tarihinden itibaren 1 Yıllık kesin mühlet kararı verilmiş olduğundan;

  1. İcra ve İflas Kanunun 299. Maddesi gereğince yukarıda ticaret ünvanı yazılı şirketden alacaklı olanların, bu İlan tarihinden itibaren 15 gün içinde alacaklarını Güzelyalı mahallesi i Yavuz Selim Cad.No:12/8 Kat 4 Demir Muhasebe ve Müşavirlik Bürosu 34903 Pendik/İstanbul adresine, tatil günleri hariç 09:00 – 17:00 saatleri arasında, alacak sebebini açıklayan bir dilekçeyle ve ekinde alacağın dayanağı olan belgelerin aslı veya onaylı suretlerini sunmak suretiyle bizzat, iadeli taahhütlü yoluyla da(gerçek kişiler için kimlik fotokopisi, tüzel kişiler için noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla bildirerek kayıt yaptırabilecekleri,

  2. Vekil vasıtasıyla alacak kaydı yaptıracakların, Avukatlık Kanunu’nun 35. Maddesi gereğince yalnızca avukatla temsil edilebileceği,

  3. İcra ve İflas Kanunu’nun 294. Maddesinin 3. Fıkrası ve konkordato borçlusunun sunduğu konkordato projesi gereğince, rehinle temin edilmiş alacaklar dışındaki alacaklar için geçici mühlet kararı verilen 04.10.2018 tarihine kadar faiz işleyebileceği, bu tarihden önce ve (varsa) mühletten sonra doğan alacak (Kanunun imkan tanıdığı alacaklılar bakımından, işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle) tutarlarının, yabancı para alacaklıların da alacak bildirimi yapıldığı tarihdeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümü ile eklenerek sunulmasının zorunlu olduğu) alacaklı tarafından hesaplanarak bir hesap dökümüyle bildirilmesi gerektiği,

  4. İİK m.299 f. 1 c 2 gereğince ilan metninin örneğinin adresi belli olan alacaklılara iadeli taahhütlü posta ile gönderileceği, ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük alacak bildirim süresinin yine işbu İlan tarihinden itibaren başlayacağı,

  5. Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzarekerelerine kabul edilmeyecekleri ilan olunur11.05.2020


KONKORDATO KOMİSER HEYETİ

HIZIR OKUTUCU
S.M. MALİ MÜŞAVİR
KGK-BAĞIMSIZ DENETÇİSİ
DR.HALİL ALİ DURAL
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR