ŞANLIURFA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato projesinin tasdikine ilişkin mahkeme kararı

ŞANLIURFA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01167702
Şehir : Şanlıurfa

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 29.05.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/510 Esas
Tebligat Konusu
:
URFA EKOL TAAHHÜT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ŞANLIURFA
4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2019/510 Esas
İLAN

Mahkememizce verilen 15/05/2020 tarih ve 2019/510 Esas sayılı kararı ile;

1-Talep eden URFA EKOL TAAHHÜT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin konkordato projesinin TASDİKİ ile, konkordatoya tabi borçların 25.12.2020 tarihinden itibaren artan oranlı taksit ödemeli, her bir alacaklının alacağına yapılan %25 tenzilattan sonra kalan tutarı üzerinden,
a)birinci yıldaki taksit ödemelerinde (25.12.2020-25.11.2021) toplam alacakarının %15'i tenzilat/12 eşit taksit,
b)ikinci yıldaki taksit ödemelerinde (25.12.2021-25.11.2022) kalan alacaklarının %18'i tenzilat/12 eşit taksit,
c) üçüncü yıldaki taksit ödemelerinde (25.12.2022-25.11.2023) kalan alacaklarının %20'si tenzilat/12 eşit taksit,
d) dördüncü yıldaki taksit ödemelerinde (25.12.2023-25.11.2024) kalan alacaklarının %22'si tenzilat/12 eşit taksit,
e)beşinci yıldaki taksit ödemelerinde (25.12.2024-25.11.2025) kalan alacaklarının %25'i tenzilat/12 eşit taksit şeklinde toplam 60 ay içerisinde ödenmesine,
-Talep eden tarafın rehinli alacaklılar ilgili konkordato projesinin reddine,
2- Konkordato komiserler kurulunun tasdik karar tarihi olan 15.05.2020 tarihi itibari ile son verilmesine,
3- İİK'nun 306/2 maddesi gereğince tasdik edilen konkordatonun yerine getirilmesini sağlamak için gerekli gözetim, yönetim ve tasfiye tedbirlerini almakla görevli olarak Mali Müşavir Hüseyin Çamlıoğlu'nun tasdik karar tarihi itibariyle göreve başlamak üzere kayyım olarak görevlendirilmesine, Hüseyin Çamlıoğlu'na aylık 3.000,00 TL ücret takdirine, ücretin her ayın 1'inde talep eden şirket bünyesinden Hüseyin Çamlıoğlu'na ödenmesine
4-Kayyım tarafından borçlunun işletmesinin durumu ve proje uyarınca borçlarını ödeme kabiliyetini muhafaza edip etmediği konusunda iki ayda bir Mahkememize rapor sunulmasına,
5-Mahkememizce verilen tedbir kararlarının tasdik karar tarihi itibari ile kaldırılmasına,
6-İİK'nun 307/1 maddesi gereğince, rehinli malların muhafaza altına alınması ve satışının tasdik karar tarihinden itibaren 1 yıl süre ile ertelenmesine,
7-İİK. 306/son maddesi gereğince konkordato tasdik kararının hüküm fıkrasının mühletin yayımlandığı gazetede ilanına, aynı zamanda kesinleşmiş ilamın icra dairesine, tapu sicil müdürlüklerine, yerel ticaret odalarına, sanayi odalarına, ticaret sicil memurluğuna tebliğine, Dair, konkordato tasdik eden vekili ile konkordato komiserleri yüzüne karşı, İİK 308/a maddesi uyarınca davacı yönünden kararın tebliğinden, itiraz eden diğer alacaklılar yönünden ise tasdik kararının ilanından itibaren 10 gün içinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzereile karar verildi.21/05/2020

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR