BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato talebinin reddine ilişkin ilanen tebligat

BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01168277
Şehir : İstanbul

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 01.06.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/943
Tebligat Konusu
:
MİRAN TESKTİL DAR DOKUMA SAN. İÇ VE DIŞ TİC. AŞ. BURHAN POLAT ve ZERİNE POLAT
Tebligat Muhatabı
:
Alcaklılar ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/943
Davacılar MİRAN TESKTİL DAR DOKUMA SAN. İÇ VE DIŞ TİC. AŞ. BURHAN POLAT ve ZERİNE POLAT'ın mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün (271103/0)sicil numarasında kayıtlı davacı (borçlu) MİRAN TESKTİL DAR DOKUMA SAN. İÇ VE DIŞ TİC. AŞ. ile borçlular (TC KİM NO: 26605652024) BURHAN POLAT, (TC KİM NO:26521654898) ZERİNE POLAT hakkında 07/03/2019 tarihli 1 yıl süreli kesin mühlet kararının sürenin dolduğu 06/03/2020 tarihlerinden itibaren 4 ay süre ile UZATILMASINA karar verilmiş ise de,
Borçlular MİRAN TESKTİL DAR DOKUMA SAN. İÇ VE DIŞ TİC. AŞ. ile BURHAN POLAT ve ZERİNE POLAT hakkında;
1- Borçlular hakkında Mahkememizce verilen mühletin kaldırılarak borçluların konkordato talebinin REDDİNE,
2-Konkordato komiser heyetinin görevine son VERİLMESİNE,
3-Mahkememizce verilen tüm tedbirlerin hükümle birlikte KALDIRILMASINA, karar verilmiş olup,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 288/3 ncü maddesi yollamasıyla aynı Kanun'un 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulur. 20/05/2020

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR