KOCAELİ 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato talebinin reddine ilişkin tebliğ

KOCAELİ 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00909642
Şehir : Kocaeli

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 06.12.2018 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/392 Esas
Tebligat Konusu
:
YARDIMCI KARDEŞLER YUMURTA GIDA SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. KOCAELİ 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2018/392 Esas

Davacı YARDIMCI KARDEŞLER YUMURTA GIDA SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından mahkememizde açılan Konkordato davası nedeniyle; Akçat Mah. Bütünay Sk. No: 1 Karamürsel / KOCAELİ adresinde faaliyet gösteren 9990060552 vergi kimlik numaralı YARDIMCI KARDEŞLER YUMURTA GIDA SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında verilmiş olan geçici mühlet kararı, mahkememizin 02/11/2018 tarihli celsesinde kaldırılmış ve davacı şirketin 02/11/2018 günü saat 16:35 itibariyle iflasına karar verilmiş ve İİK'nun 288/2 maddesi ve ilgili maddeleri çerçevesinde geçici mühlet kararının kaldırılmasına ve aşağıda belirtilen şekilde kararın ilanına karar verilmiştir."1-Açılan davanın ve Konkordato talebinin REDDİ ile;

a- 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 287. maddesi uyarınca talep edilen konkordato kapsamında davacıya üç ay süreyle geçici mühlet verilmesi ve mahkememizin 03/10/2018 tarihli kararı ile bu sürenin 1 ay süreyle uzatılmasına ilişkin GEÇİCİ MÜHLET KARARININ KALDIRILMASINA,

b- Davacı Kocaeli Ticaret Sicil Müdürlüğünde Karamürsel/1614 sicil sırasında kayıtlı Yardımcı Kardeşler Yumurta Gıda Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi'nin 02/11/2018 günü 16:35 itibariyle İFLASINA,

c- Geçici Mühlet Kararı ile birlikte verilen tedbirlerin kaldırılmasına,

d- Geçici Mühlet Kararı uyarınca geçici konkordato komiseri olarak atanan Necat Çakır, Kemal Altunel ve Levent Biçer'in Geçici Konkordato Komiseri görevlerinin sonlandırılmasına ve özel sicildeki kayıttan düşülmek üzere kayıtlı olduğu Istanbul Bölge Adliye Mahkemesi Bilirkişilik Bölge Kuruluna bildirilmesine,

e- Geçici Mühletin kaldırılarak Konkordato talebinin reddi ile şirketin iflasına ve tedbirlerin kaldırıldığına ilişkin kararın İİK 288/2 maddesi uyarınca ilanına ve bu konunun tapu müdürlüğü, ticaret sicili müdürlüğü, vergi dairesi, gümrük ve posta idareleri, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, mahallî ticaret odaları, sanayi odaları, taşınır kıymet borsaları, Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilmesine,

Dair, davacı şirket temsilcisi Kenan YARDIMCI ile vekili Av. Feridun SAYILGAN ve Feri Müdahiller İş Bankası vekili Av. Merve AKGÜN AYDIN, Halkbankası vekili Av. Mehmet FİLİK, Denizbank vekili Av. Ercan AKINCI, Mim Gıda vekili Av. Tahsin ANILMAZ'ın yüzlerine karşı 6100 sayılı HMK 345/1 maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya başka bir yer mahkemesine verilecek istinaf dilekçesi ile Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere açıkça karar verildi, okundu usulen anlatıldı."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR