İSTANBUL ANADOLU 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato tedbirlerinin kaldırılmasına ilişkin ilanen tebliğ

İSTANBUL ANADOLU 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01079119
Şehir : İstanbul

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 08.11.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
ESAS NO : 2019/637 Esas
Tebligat Konusu
:
Davacılar Dilaver Hasdemir, Fatih Aydın, Hayrullah Hasdemir, Mustafa Hasdemir, Mümtaz Hasdemir ve Taner Hasdemir
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

T.C. İstanbul Anadolu 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2019/637 Esas
KARAR NO : 2019/1060

Davacı :
1- DİLAVER HASDEMİR
2- FATİH AYDIN
3- HAYRULLAH HASDEMİR
4- MUSTAFA HASDEMİR
5- MÜMTAZ HASDEMİR
6- TANER HASDEMİR

Mahkememizden verilen 30/10/2019 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile

Mahkememizce 30.05.2019 tarihinde verilen ihtiyati tedbir kararı gereğince atanan konkordato komiserleri tarafından ibraz olunan rapor ve dosya içeriği dikkate alınmak suretiyle Davacılar Dilaver Hasdemir, Fatih Aydın, Hayrullah Hasdemir, Mustafa Hasdemir, Mümtaz Hasdemir ve Taner Hasdemir tarafından açılan konkordato tasdiki davasının koşulları bulunmadığından REDDİNE,

Davacılar Dilaver Hasdemir, Fatih Aydın, Hayrullah Hasdemir, Mustafa Hasdemir, Mümtaz Hasdemir ve Taner Hasdemir hakkında mahkememizin 2019/325 Esas sayılı dava dosyasından verilen tüm tedbir kararlarının KALDIRILMASINA,

Kararın 7101 Sayılı Yasa ile değişikİİK 288. madde hükmü gereğince ilan olunur.05/11/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR