KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ

Jeotermal kaynağa ait sıvı karbondioksit'in işletme projesi kapsamında hizmet alımı

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01189087
Şehir : Erzurum
Yayınlandığı Gazeteler

PUSULA 13.07.2020
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
BÜYÜK ÇAKIRMAN MEVKİİNDE BULUNAN JEOTERMAL KAYNAĞA AİT SIVI KARBONDİOKSİT’İN İŞLETME PROJESİ FİZİBİLİTE İŞİNİN YAPTIRILMASI HİZMET ALIMI
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.07.2020 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Cumhuriyet Cad. No:3 Yakutiye/ERZURUM
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

İHALE İLANI

BÜYÜK ÇAKIRMAN MEVKİİNDE BULUNAN JEOTERMAL KAYNAĞA AİT SIVI KARBONDİOKSİT’İN İŞLETME PROJESİ FİZİBİLİTE İŞİNİN YAPTIRILMASI HİZMET ALIMI

 1. Ajansın İrtibat Bilgileri
  1. Adres: Cumhuriyet Cad. No:3 Yakutiye/ERZURUM
  2. Telefon ve Faks: 0442 235 61 11 / 0442 235 61 15
  3. Elektronik Posta Adresi: suat.colak@kudaka.org.tr
  4. İrtibat: Suat ÇOLAK Satınalma ve İhale Sorumlusu (dahili 105)
 2. İhalenin Konusu İşin
  1. Niteliği: Hizmet Alımı Türü: Söz konusu iş; Büyük Çakırman mevkiinde bulunan jeotermal kaynaktan doğal olarak çıkan sıvı karbondioksitin Ülke ve Yerel ekonomiye kazandırılması için yatırımlara altlık olacak olan fizibilite çalışmasının yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Büyük Çakırman mevkiinde bulunan jeotermal kaynağa ait sıvı karbondioksit işletme tesisi kurulmasına ait yatırıma esas Ön Fizibilite Raporu, Fizibilite Raporu, Avan Proje ve işletme proses projelerinin hazırlanmasına yönelik hizmet alımıdır. Ön Fizibilite Raporu ve Fizibilite Raporu kapsamında yatırım fikrinin kamu yatırımı programına alınması için gerekli formatta, teknik şartname ve eklerine uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Söz konusu projenin gerçekleştirilmesi sırasında ihtiyaç programında bahsi geçen bölümler ile ilgili ayrıntılı teknik bilgiler; ulusal ve uluslararası uygunluğu ve denkliği bilinen yönetmelikler ve standartlara göre yapılmalıdır.
 3. İşin yapılacağı Yer ve Süresi
  1. İşin Yapılacağı Yer: Erzincan
  2. 110 gün
 4. İhale Usulü, Katılım Şartları ve İstenilecek Belgeler
  a. “Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satınalma İhale Usul ve Esasları” Yönetmeliğinin 10. Maddesinde Belirtilen; “Herkese Açık İhale Usulü”.
  b. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için İdari ve Teknik Şartnamede belirtilen belgeleri teklif mektuplarıyla birlikte Ajansa sunmaları gerekir.
 5. İhale Dokümanlarının Temini

İhale dokümanı Cumhuriyet Cad. No:3 Yakutiye/ERZURUM adresinde görülebilir ve mail aracılığıyla istenilebilir Teminatlar Bu iş için geçici teminat istenmeyecek olup sözleşme aşamasında kesin teminat istenecektir
Tekliflerin Verileceği Yer ve Tarih
Teklifler 27/07/2020 Pazartesi günü saat 15:00’a kadar Cumhuriyet Cad. No:3 Yakutiye/ERZURUM adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden Ajans sorumlu değildir.

 1. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 takvim günüdür.
 2. “Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları”, Madde 17, (h) fıkrası gereğince “Ajansın, 2886 Sayılı Devlet İhale ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığı, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbest olduğu, ihalenin tamamen veya kısmen iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunulamayacağı bilinmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR