KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI

Çiftçi ve şoför dinlenme salonu işletme hizmeti alınacaktır

KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01043565
Şehir : Kastamonu
Yayınlandığı Gazeteler

KASTAMONU DOĞRUSÖZ 28.08.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Fabrikamız Pancar Nizamiyesi giriş kapısında bulunan Çiftçi ve Şoför Dinlenme yerinin şeker üretim kampanyası süresince Tahmini 100 gün işletilmesi hizmeti işidir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Kastamonu Şeker Fabrikası
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.09.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kastamonu Şeker Fabrikası Taşköprü Yolu Üzeri 17.km. Bükköy Mevkii  KASTAMONU
İhale Usulü
:
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 16. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Fabrikamız sahasında bulunan Çiftçi ve Şoför dinlenme salonunun işletilmesi hizmeti işidir.

1-İdarenin
a) Adresi : Kastamonu Şeker Fabrikası
Taşköprü Yolu Üzeri 17.km. Bükköy Mevkii KASTAMONU
b) Telefon ve faks numarası : 0366-242 73 11-18(8 hat) 0366-242 73 33
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız Pancar Nizamiyesi giriş kapısında bulunan Çiftçi ve Şoför Dinlenme yerinin şeker üretim kampanyası süresince Tahmini 100 gün işletilmesi hizmeti işidir.
a) Yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası
b) Tarihi ve saati : 09.09.2019 – Saat:14:00

3- Teklifler, 09.09.2019 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar Fabrikamız Haberleşme Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
4- İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ü oranında geçici teminat vereceklerdir.
5- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olacaktır.
6- İhalemize açık artırma ve pazarlık usulü ile devam edilebileceğinden firma yetkililerinin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
7- TEKLİF MEKTUBUNA EKLENECEK BELGELER:
Çiftçi ve Şoför dinlenme salonu 2019/2020 şeker üretim kampanyası süresince kiraya verileceğinden teklif sahipleri mektuplarını KDV hariç sezonluk olarak vereceklerdir.
a- Geçici teminat mektubu veya vezne makbuzu,
b- Her sayfası imzalanmış kira şartnamesi ve sözleşmesi
c- İstekli ortaklık ise teklif mektubu şartnamesi ve sözleşme altındaki imzaların şirketi temsile yetkili kişi ya da kişi ya da kişilere ait olduğunu gösteren noterden tasdikli belge,
d- Gerçek usulde vergiye tabi olan istekli firmaların Vergi Levhası Sureti,
e- Ticaret sicil kaydı
f- Kayıtlı olduğu Oda sicil belgesi
Bu belgeler ile teminat mektubu teklif mektubuyla birlikte bir zarfa konularak fabrikamız Haberleşme servisine ihale saatinden önce teslim edilecektir
8- İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR