CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlaçlama hizmeti alınacaktır

CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01154794
Şehir : Şanlıurfa
Yayınlandığı Gazeteler

CEYLANPINAR 23.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.04.2020 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İdare binası toplantı salonu
İhale Usulü
:
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 40. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N

CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN


Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğümüzde, 2020 yılı güzlük ekilişlerde 4 adet kendi yürür ilaçlama makinesi ile ilaçlama hizmet alımı işi ihalesi yaptırılacaktır.

İhaleye ait şartname Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü Ticaret Servisinde görülebilir. İstekliler, ihale dokümanını İşletmemizden (K.D.V. Dahil) 250,00 TL bedel karşılığı temin edebilirler.

İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat ihale tutarının % 6’sı oranında olacaktır.

İhale 03.04.2020 Cuma günü saat 15.00’de kapalı zarf usulü ile İşletmemiz Alım – Satım ve İhale Komisyonu huzurunda merkez işletmemiz idare binası toplantı salonunda yapılacaktır. Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

Birinci ihaleye iştirak eden olmaması veya fiyatların uygun görülmemesi halinde 10/04/2020 tarihinde aynı yer ve saatte ikinci ihale yapılacaktır.

İhale kararlarına ait her türlü vergi, damga vergisi, karar pulu, resim, harç, ihale konusu hizmetin nakliyesi ve benzeri giderler ile her türlü sigorta giderleri teklif fiyata dahildir.

İhale konusu iş bir (1) parti halinde ihale edilmiş olup; ihaleye iştirak edecek istekliler bir partinin tamamı için teklif vereceklerdir.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, İhale TİGEM Alım-Satım ve ihale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.


CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ


A D R E S :
Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü
Ceylanpınar-ŞANLIURFA
Tlf.: (0414) 471 4974 (6 Hat)
Fax: (0414) 471 4378-471 5228

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR