ILGIN ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

İşçilik hizmeti alınacaktır

ILGIN ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01040056
Şehir : Konya / Ilgın
Yayınlandığı Gazeteler

ANADOLU''DA BUGÜN 19.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/393345 
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
150 gün süresince 24 adet personel çalıştırılması ve 60 gün ulusal bayram, resmi ve dini bayram çalışması işidir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Ilgın Şeker Fabrikası
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.08.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA
İhale Usulü
:
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 16. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Personel Çalıştırma Hizmeti Satın Alınacaktır.

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğü


2019/2020 Kampanya Döneminde Yaş Pancar Posasının Tartılması ve Tevzi Edilmesi İşleri İle İlgili Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası : 2019/393345
1-İdarenin
a) adresi : Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA
b) telefon ve faks numarası : Tel: 332 885 72 00 (10 hat) – Faks: 332 885 72 10
2-İhale konusu hizmetin
a) niteliği, türü ve miktarı : 150 gün süresince 24 adet personel çalıştırılması ve 60 gün ulusal bayram, resmi ve dini bayram çalışması işidir.
b) yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası
c) işin süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren ±%20 toleranslı 150 gündür.
3-İhalenin
a) yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA
b) tarihi ve saati : 29/08/2019 Perşembe günü, saat 10:00

4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
4.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (YüzOnSekiz) Türk Lirası karşılığı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA adresinden satın alınabilir.
4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
6- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.
7-Diğer Hususlar
7.1. İhalede isteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR