KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI

Kalite ve işletme kontrol laboratuvarı hizmet alımı yapılacaktır

KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01031881
Şehir : Kastamonu
Yayınlandığı Gazeteler

KASTAMONU SÖZCÜ 29.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/357745
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Pancar Analiz Laboratuvarı için pancar getiren çiftçi araçlarından numune alınıp % fire ile % polar şeker varlığının tespiti;- Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuvarı için numune alınması ve analizlerinin yapılması işidir.Pancar Analiz Laboratuarında; 30 kişi (her vardiyada 9+1 ekip başı) pancar tesellümü süresince,  Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuarında; 17 kişi (her vardiyada 4+1 ekip başı) üç vardiya halinde; 2 kişi ise gündüz vardiyasında kampanya süresince olmak üzere Toplam 47 kişi çalıştırılacaktır.
İşin Yapılacağı Yer
:
Kastamonu Şeker Fabrikası
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.08.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 16. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş
Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız Kampanya Dönemi Pancar Analiz Laboratuvarı – Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuvarı Hizmet Alımı T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği’ne göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası : 2019/357745
1-İdarenin
a) adresi : Taşköprü Yolu 18.Km Bük köyü Mevkii 37070/KASTAMONU
b) telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33
c) elektronik posta adresi : -
2-İhale konusu hizmetin
a) niteliği, türü ve miktarı - Pancar Analiz Laboratuvarı için pancar getiren çiftçi araçlarından numune alınıp % fire ile % polar şeker varlığının tespiti;
- Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuvarı için numune alınması ve analizlerinin yapılması işidir.
Pancar Analiz Laboratuarında; 30 kişi (her vardiyada 9+1 ekip başı) pancar tesellümü süresince, Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuarında; 17 kişi (her vardiyada 4+1 ekip başı) üç vardiya halinde; 2 kişi ise gündüz vardiyasında kampanya süresince olmak üzere Toplam 47 kişi çalıştırılacaktır.
b) yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası
c) işin süresi - Pancar Analiz Laboratuvarı : 30 Kişi (± %20 toleranslı 100 gün)
- Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuvarı : 17 Kişi (± %20 toleranslı 100 gün)
3-İhalenin
a) yapılacağı yer Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
b) tarihi ve saati : 20.08.2019, Saat:14:00

4. İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 200,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
6. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
7. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır
8. İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR