SUSURLUK ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Meydan tahmil tahliye hizmeti alınacaktır

SUSURLUK ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01031319
Şehir : Balıkesir / Susurluk
Yayınlandığı Gazeteler

SUSURLUK REİS 31.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/359739
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
: 2019/2020 Kampanya Döneminde Toplam 220.000 Ton (± %20 toleranslı) Olmak Üzere Meydan Tahmil Tahliye Hizmet Alımı İşidir. Fabrikamız İşletme Servisi Meydan Tahmil Tahliye Hizmet Alımına Ait; boşaltma, parti, biçimlendirme, istif, doldurma, uzaklaştırma, karma, katlama, takviye, taşıma, temizlik, sıkıştırma ve  düzeltme işlerinin bir bütünlük içerisinde prosesi aksatmadan sürekli yapılması işidir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Susurluk Şeker Fabrikası
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.08.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Susurluk Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Bursa Karayolu 4. Km. 10600 Susurluk/BALIKESİR
İhale Usulü
:
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 16. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
Meydan Tahmil Tahliye Hizmeti Satın Alınacaktır.
T.Ş.F.A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğü

2019/2020 Kampanya Dönemi Meydan Tahmil Tahliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası : 2019/359739
1-İdarenin
a) adresi : Bursa Karayolu 4. Km. 10600 Susurluk/BALIKESİR
b) telefon ve faks numarası : Tel: 266 865 19 40 (4 Hat) – Faks: 266 865 26 04-5
2-İhale konusu hizmetin
a) niteliği, türü ve miktarı : 2019/2020 Kampanya Döneminde Toplam 220.000 Ton (± %20 toleranslı) Olmak Üzere Meydan Tahmil Tahliye Hizmet Alımı İşidir. Fabrikamız İşletme Servisi Meydan Tahmil Tahliye Hizmet Alımına Ait; boşaltma, parti, biçimlendirme, istif, doldurma, uzaklaştırma, karma, katlama, takviye, taşıma, temizlik, sıkıştırma ve düzeltme işlerinin bir bütünlük içerisinde prosesi aksatmadan sürekli yapılması işidir.
b) yapılacağı yer : Susurluk Şeker Fabrikası
c) işin süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten sonra İdarece yazılı olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren Susurluk Şeker Fabrikası 2019/2020 Rafineri Kampanyası bitimine kadardır.
3-İhalenin
a) yapılacağı yer : Susurluk Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Bursa Karayolu 4. Km. 10600 Susurluk/BALIKESİR
b) tarihi ve saati : 21/08/2019 Çarşamba günü, saat 10:30

4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
4.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Yüzonsekiz) Türk Lirası karşılığı Susurluk Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Bursa Karayolu Üzeri 4. Km. 10600 Susurluk/BALIKESİR adresinden satın alınabilir.
4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
6- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.
7-Diğer Hususlar
7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.
SUSURLUK ŞEKER FABRİKASI

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR