KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI

Tahmil tahliye, kireç ocağı ve pancar yüzdürme hizmeti alınacaktır

KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01042451
Şehir : Kastamonu
Yayınlandığı Gazeteler

KASTAMONU SÖZCÜ 24.08.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/398177
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Tahmil Tahliye, Kireç ocağı ve Pancar Yüzdürme Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Kastamonu Şeker Fabrikası
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 16. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI

İHALE İLANI

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız Meydan Tahmil Tahliye, Kireç ocağı ve Pancar Yüzdürme Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası :2019/398177
1-İdarenin
a) adresi : Taşköprü Yolu 18.Km Bük köyü Mevkii 37070/KASTAMONU
b) telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33
c) elektronik posta adresi : -
2-İhale konusu hizmetin
a) niteliği, türü ve miktarı :-Meydan Tahmil Tahliye Hizmeti: Kampanya döneminde kok kömürü, linyit kömürü, kireçtaşı v.b. işletme malzemelerinin yer silolarından kullanım yerlerine belirli aralıklara taşınması. İşletme malzemeleri ve pancarın işlenmesi sonucu oluşan atıkların biriktirilmeden idarece belirlenen yerlere taşınması, tarif edilen şekilde istiflenmesi, döküm saha yolunun hazırlanması, kampanya sonu saha tesviyesinin yapılması, saha içinde kalan atık malzemenin gösterilen yerlere dökülmesi.
-Kireçocağı Hizmeti: Yüklenici tarafından Kireç ocağı önüne getirilen kireç taşı ve kok kömürünün işletme talimatlarına uygun şekilde, kireç ocakları sürekli dolu tutulacak şekilde doldurma kovalarına doldurularak kireç ocaklarının beslenmesi.
-Pancar Yüzdürme Hizmeti: Pancarın silolardan işletme talimatlarına göre fabrikaya su ile sevkinin sağlanması. Pancar siloları , pancar yüzdürme kanalı ve fabrika sahasında yapılacak temizlik, bakım v.b. meydan işleri.
Miktarı ve türü: Kampanya süresi olan ±%20 toleranslı 100 Gün boyunca toplam 49 personel, 1 adet lastik tekerlekli yükleyici kepçe ve 2 adet damperli kamyon ile Tahmil tahliye ve taşıma hizmeti (tahmini 89900 ton), Kireç ocaklarının doldurulması hizmeti (tahmini 19400 ton), Pancar Yüzdürme ve Meydan işleri (tahmini 338000 ton)’nin yapılması işi.
b) yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası
c) işin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 100 (±%20 toleranslı) takvim günü.
3-İhalenin
a) yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
b) tarihi ve saati : 05.09.2019 Saat 10:00

4. İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 200,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
6. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
7. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır
8. İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR