HALİÇ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Yemek hizmeti alınacaktır

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00906266
Şehir : İstanbul / Beyoğlu
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ SÖZ 04.12.2018
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yemek Hizmetleri Alımı, Günlük 400 kişilik
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.12.2018 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Haliç Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN


Yemek Hizmetleri Alım işi, Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği uyarınca açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 – İdarenin
a) Adresi : Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No:82 Beyoğlu/İstanbul
b) Telefon ve faks numarası : 0212 924 24 44/ 0212 999 78 52
c) Elektronik posta adresi : satinalma@halic.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : www.halic.edu.tr
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Yemek Hizmetleri Alımı, Günlük 400 kişilik
b) Yapılacağı yer : Haliç Üniversitesi Yerleşkeleri
c) İşe başlama tarihi : 01.01.2019
ç) İşin süresi : 18 Ay
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer : Haliç Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi
b) Tarihi ve saati : 13.12.2018 Saat:15.00

4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
4.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı Satın Alma Daire Başkanlığı’ndan temin edilebilir. Banka hesap numarası:
T.Garanti Bankası Iban: TR87 0006 20 00 4370 0006 299351
4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5 - Teklifler, 12 Aralık 2018 Saat:17.00 tarih ve saatine kadar Haliç Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi Satın Alma Daire Başkanlığına elden teslim edilir.
6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin (Yaklaşık 400 kişi x Ortalama 22 Gün x 18 Ay x Teklif edilen birim yemek bedeli) %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
7- İsteklilerden istenilen belgeler: Teknik şartnamenin 23. maddesinde belirtilen belgelerdir.
8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR