T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Zemin etüdü ve geoteknik raporların hazırlanması, ruhsatlandırılması hizmeti alınacaktır

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01070655
Şehir : İstanbul / Maltepe
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNBOYU 22.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019 / 0050
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mimari Uygulama Projesi , Statik, Mekanik, Elektrik, Projeleri ile Zemin Etüdü ve Geoteknik Raporların Hazırlanması , İmar Uygulaması Yapılması, Hazırlanan Projelerin İlgili İdarelerden Ruhsatlandırılması Hizmeti
İşin Yapılacağı Yer
:
: Maltepe Üniversitesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
: Maltepe Üniversitesi / Satın Alma Birimi
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ


Mimari Uygulama Projesi , Statik, Mekanik, Elektrik, Projeleri ile Zemin Etüdü ve Geoteknik Raporların Hazırlanması , İmar Uygulaması Yapılması, Hazırlanan Projelerin İlgili İdarelerden Ruhsatlandırılması Hizmeti Alımı İşi için Açık İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıdaki gibidir.

İhale kayıt numarası : 2019 / 0050
1-İdarenin
a) Adresi : Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe / İstanbul
b) Telefon ve faks numarası : 0 216 626 10 50
c) Elektronik posta adresi : selmacolak@maltepe.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : www.maltepe.edu.tr/tr/ihaleler
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Mimari Uygulama Projesi , Statik, Mekanik, Elektrik, Projeleri ile Zemin Etüdü ve Geoteknik Raporların Hazırlanması , İmar Uygulaması Yapılması, Hazırlanan Projelerin İlgili İdarelerden Ruhsatlandırılması Hizmeti
b) Teslim yeri : Maltepe Üniversitesi
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer : Maltepe Üniversitesi / Satın Alma Birimi
b) Tarihi ve saati : 29.10.2019 / Saat 10:00


4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

  • Firma tarafından imzalı kaşeli, Teknik Şartname / İdari Şartname / Sözleşme Taslağı
  • İş Deneyim Belgesi-

Benzer İş Alanında İş Deneyimini Gösteren Belgelerin Ayrıntısı Teknik ve İdari Şartnamede mevcuttur.

  • Yasaklı olmadığına dair taahhütname
  • Geçici Teminat Mektubu
  • Ticaret Sicil Gazetesi
  • İmza sirküsü
  • İhale Doküman Satış Bedeli Makbuzu


5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat esasına göre ve iş deneyim belgesine göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir
7- İhale dokümanı, Satın Alma Biriminde görülebilir ve Maltepe Üniversitesi İş Bankası Marmara Eğitim Köyü Şubesi nezdinde bulunan TR57 0006 4000 0011 2650 0900 05
nolu hesabına 100,00 TL yatırıldığına ilişkin dekont karşılığı satın alınabilir. Doküman satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.
8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Maltepe Üniversitesi Satın Alma Birimi Maltepe Eğitim Köyünde bulunan adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10-Tüm ürünlere fiyat teklifi verilecektir. Kısmı teklif kabul edilemeyecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR