MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Düzeltme ilanı ILN01039018 ihale

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01040882
Şehir : Muğla / Menteşe
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE ŞAH 22.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/388885
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
6 Kısım 12.150 Ton Atıksu Arıtma Tesislerinden Çıkan Arıtma Çamurlarının Bertarafı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.09.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Orhaniye Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No: 41 Menteşe/MUĞLA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DÜZELTME İLANI


ARITMA ÇAMURU BERTARAFI HİZMETİ ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası : 2019/388885
1- İdarenin
a) Adresi : Orhaniye Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No: 41 48000 MENTEŞE/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2524414848 - 2522124880
c) Elektronik posta adresi : info@muski.gov.tr
ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 19.08.2019 - 3923
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : Gazete Şah - 17.08.2019
3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

İlan Metninin 5. maddesinde değişiklik yapılmıştır.
İstekliler, bertaraf tesisinin resmi açık adresini her bir kısım için ayrı ayrı “Teklif Değerlendirme Formunda (Ek-2-2)” belirteceklerdir. İhaleye katılacak olan firmalar, ihale dosyasında teklif ettikleri kalemdeki arıtma çamurlarını bertaraf edecekleri Bertaraf Tesisinin adresini sunmak zorundadır. Belirlenecek olan mesafeler Ek-1’de sunulan Arıtma Tesislerimizden Bertaraf Tesislerine gidiş-dönüş olarak, Google maps üzerinden belirlenecektir. İdare ihtiyaç duyarsa tesise ait koordinatları ve tesise ait uydu fotoğrafını teklif değerlendirme aşamasında isteklilerden talep edebilir.
GEÇERLİ TEKLİF BİRİM FİYAT = Teklif Birim fiyatı;
Teklif edilen bertaraf tesisinin İdarenin arıtma tesisine uzaklığı gidiş - dönüş 500 km.yi geçmediği durumlarda; İstekli tarafından teklif edilen 1 ton çamurun bertaraf fiyatı + (İdare tarafından belirlenen km.de tahmini nakliye masrafı katsayısı (0,15) X arıtma tesisine bertaraf tesisinin uzaklığı (km.) arpımının sonucunda elde edilen rakam olacaktır.

ÖRNEK:
A) İhaleye teklif vermiş olan herhangi bir firma 1 ton arıtma çamuru bertarafı için 50,00 tl fiyat teklifinde bulunduğu öngörülürse ve firma tarafından sunulan Bertaraf Tesisinin Uzaklığına istinaden mesafenin 200 km. olduğu varsayılırsa;
50 + (0,15 x 200 x 2) = 50+60 = 110,00 TL olarak hesaplanacaktır. Firmanın geçerli birim fiyat teklifi 1 ton çamur bertarafı için 110,00 TL kabul edilecektir.
B) İkinci firmanın 1 ton arıtma çamuru bertarafı için 40,00 TL fiyat teklifinde bulunduğu ve Bertaraf Tesisinin Uzaklığına istinaden mesafenin 200 km. olduğu varsayılırsa;
40 + (0,15 x 200 x 2) = 40+60 = 100,00 TL olarak hesaplanacaktır. Firmanın geçerli birim fiyat teklifi 1 ton çamur bertarafı için 100,00 TL kabul edilecektir.
Bu gibi bir durumda Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Geçerli Teklif Birim Fiyatı düşük olan B örneğindeki firma tarafından verilmiş sayılacaktır.
Teklif edilen bertaraf tesisinin İdarenin arıtma tesisine uzaklığı gidiş - dönüş 500 km.yi geçdiği durumlarda; İstekli tarafından teklif edilen 1 ton çamurun bertaraf fiyatı + (İdare tarafından belirlenen km.de tahmini nakliye masrafı katsayısı (0,18) X arıtma tesisine bertaraf tesisinin uzaklığı (km.) arpımının sonucunda elde edilen rakam olacaktır.

ÖRNEK:
A) İhaleye teklif vermiş olan herhangi bir firma 1 ton arıtma çamuru bertarafı için 50,00 tl fiyat teklifinde bulunduğu öngörülürse ve firma tarafından sunulan Bertaraf Tesisinin Uzaklığına istinaden mesafenin 280 km. olduğu varsayılırsa;
50 + (0,18 x 280 x2) = 50+100,8 = 150,80 TL olarak hesaplanacaktır. Firmanın geçerli birim fiyat teklifi 1 ton çamur bertarafı için 150,80 TL kabul edilecektir.
B) İkinci firmanın 1 ton arıtma çamuru bertarafı için 40,00 TL fiyat teklifinde bulunduğu ve Bertaraf Tesisinin Uzaklığına istinaden mesafenin 280 km. olduğu varsayılırsa;
40 + (0,18 x 280 x 2) = 40+100,8 = 140,80 TL olarak hesaplanacaktır. Firmanın geçerli birim fiyat teklifi 1 ton çamur bertarafı için 140,80 TL kabul edilecektir.
Bu gibi bir durumda Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Geçerli Teklif Birim Fiyatı düşük olan B örneğindeki firma tarafından verilmiş sayılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR