ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

10 adet kabin ve yeri kiraya verilecektir

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01070257
Şehir : Ankara / Etimesgut
Semt-Mahalle : ŞEYH ŞAMİL MAH. / ERYAMANEVLERİ
Yayınlandığı Gazeteler

BAŞKENT 23.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
BAŞKENT 30.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Şeyh Şamil Mahallesi imar planının 47457 ada kuzeyi yeşil alan üzeri 10 (on) adet Grup Kabin ve Yeri kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.11.2019 14:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
04.11.2019 tarihi saat 16.00'ya kadar
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
30 Ağustos Mahallesi, Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5 Etimesgut/ANKARA adresinde Encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemizce aşağıda adresi ve kullanım amacı belirtilen yerler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kiraya verilecektir.
KİRALIK YERİN ADRESİ KULLANIM AMACI 10 YILLIK TAHMİNİ GEÇİCİ KİRA İHALE İHALE
KİRA BEDELİ TEMİNAT SÜRESİ TARİHİ SAATİ
1) Şeyh Şamil Mahallesi imar planının 47457 ada kuzeyi yeşil alan üzeri 10 (on) adet Grup Kabin ve Yeri 210.000,00-TL (İkiYüzOnBin Türk Lirası) 6.300,00-TL (AltıBinÜçYüz Türk Lirası) 10 YIL 05.11.2019 14:00
1) İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte, 30 Ağustos Mahallesi, Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5 Etimesgut/ANKARA adresinde Encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
2) İhale; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c , 45, 46,47,48 ve 49. maddelerine göre açık teklif usulü ile ihale edilen yere ait şartname çerçevesinde yapılacaktır.
3) İhaleye çıkarılan yer; ATM (Otomatik Vezne Makinesi) veya KİOSK (Doğalgaz/Su Fatura Tahsilâtı ve Kart Dolum Hizmeti) kurulmak üzere isteklilere her bir kabin için ayrı ayrı ihale edilecek olup söz konusu yere ait şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir.
4) İhalelerin muhammen bedeli; 10 yıllık tahmini kira bedeli olup, ihale sonucunda belirlenen kira bedeli ikinci ve üçüncü yıllarda Türkiye İstatistik Kurumunca yayınlanan Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE - Oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) (%) nispetinde artırılır.
5) İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler:
5.1. Gerçek kişiler için;
5.1.1. T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi.
5.1.2. Yerleşim yeri belgesi.
5.1.3. Son bir ay içerisinde alınmış arşiv kayıtlı adli sicil kaydı belgesi.
5.1.4. Gerçek kişiler adına katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği.
5.2. Tüzel kişilere için;
5.2.1. Ticaret Odası Kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi
5.2.2. Tüzel kişiler adına katılacaklar için Yetki Belgesi ve İmza Sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği.
5.2.3. Şirket yetkililerinin son bir ay içerisinde alınmış arşiv kayıtlı adli sicil kaydı.
5.2.4. İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya vergi dairesinden yazı aslı.
5.2.5. İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı.
5.2.6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için ortak girişim beyannamesi.
5.2.7. Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
5.3. Geçici teminat yatırdığına dair makbuz veya Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerden herhangi biri.
5.4. İhale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyan.
5.5. İlan tarihinden sonra Kesinleşmiş Borcunun olmadığına dair (yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge.
5.6. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyanı.
6) Kira Sözleşmesi düzenlenecek olanlardan 10 (on) yıllık kabin kullanım ücreti olan 10.000,00-TL (OnBin Türk Lirası) peşin alınacaktır.
7) İsteklilerin belgelerini ve beyanlarını 04.11.2019 tarihi saat 16.00'ya kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.
8) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLANEN DUYURULUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR