BALIKESİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Arsa, kargir bina ve zeytinlik kiraya verilecektir

BALIKESİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Arsa, Kargir bina ve Zeyitinlik
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.03.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Balıkesir ili, Karesi ilçesi, Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye Hanım Sokak No:7/Balıkesir adresindeki Bölge Müdürlüğümüz hizmet binası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
BALIKESİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN
KİRALIK GAYRİMENKULLER
Sıra Emlak Cadde/Sokak Kapı Kullanım Ada Parsel No Alanı (m²) Muhammen Bedel (TL) Teminat (TL) İhale İhale
No Dosya No İli İlçesi Mahallesi Mevkii No Cinsi Amacı Aylık Yıllık Geçici %3 Ek %20 Tarihi Saati
1 104110850019 BALIKESİR HAVRAN ÇİĞİTZADE MAH. BELEDİYE CAD. ZEMİN KAT ARSA (3 KATLI BİNA) BÜRO 202 17 141,12 450,00 459,00 3.060,00 08.03.2018 11:00
2 104110850019 BALIKESİR HAVRAN ÇİĞİTZADE MAH. BELEDİYE CAD. 1. KAT 1 NOLU DAİRE ARSA (3 KATLI BİNA) YURT VEYA MESKEN (1+1 daire) 202 17 141,12 195,00 198,90 1.326,00 08.03.2018 11:00
3 104110850019 BALIKESİR HAVRAN ÇİĞİTZADE MAH. BELEDİYE CAD. 1. KAT 2 NOLU DAİRE ARSA (3 KATLI BİNA) YURT VEYA MESKEN (1+1 daire) 202 17 141,12 195,00 198,90 1.326,00 08.03.2018 11:00
4 104110850019 BALIKESİR HAVRAN ÇİĞİTZADE MAH. BELEDİYE CAD. 2. KAT 3 NOLU DAİRE ARSA (3 KATLI BİNA) YURT VEYA MESKEN (1+1 daire) 202 17 141,12 195,00 198,90 1.326,00 08.03.2018 11:00
5 104110850019 BALIKESİR HAVRAN ÇİĞİTZADE MAH. BELEDİYE CAD. 2. KAT 4 NOLU DAİRE ARSA (3 KATLI BİNA) YURT VEYA MESKEN (1+1 daire) 202 17 141,12 195,00 198,90 1.326,00 08.03.2018 11:00
6 104110860087 BALIKESİR HAVRAN MESCİT CUMHURİYET CAD. KARGİR DEPO VE KERPİÇ EV DEPO 69 22 ve 23 190,00 260,00 265,20 1.768,00 08.03.2018 11:00
7 104110860022 BALIKESİR HAVRAN CAMİİKEBİR MAH. YILDIZ CAD. 1. KAT 1 NOLU DAİRE KARGİR İŞHANI (3 KATLI BİNA) YURT VEYA MESKEN (3+1 daire) 61 27 277,00 400,00 408,00 2.720,00 08.03.2018 11:00
8 104110860022 BALIKESİR HAVRAN CAMİİKEBİR MAH. YILDIZ CAD. 1. KAT 2 NOLU DAİRE KARGİR İŞHANI (3 KATLI BİNA) YURT VEYA MESKEN (4+1 daire) 61 27 277,00 450,00 459,00 3.060,00 08.03.2018 11:00
9 104110860022 BALIKESİR HAVRAN CAMİİKEBİR MAH. YILDIZ CAD. 2. KAT 3 NOLU DAİRE KARGİR İŞHANI (3 KATLI BİNA) YURT VEYA MESKEN (3+1 daire) 61 27 277,00 400,00 408,00 2.720,00 08.03.2018 11:00
10 104110860022 BALIKESİR HAVRAN CAMİİKEBİR MAH. YILDIZ CAD. 2. KAT 4 NOLU DAİRE KARGİR İŞHANI (3 KATLI BİNA) YURT VEYA MESKEN (4+1 daire) 61 27 277,00 450,00 459,00 3.060,00 08.03.2018 11:00
11 104110860021 BALIKESİR HAVRAN Tekke, Mescit, İnönü, Kocadağ ve Camiikebir Mahallelerinde Ayrı 14 Parselden Oluşan Zeytinlikler ARSA VE ZEYTİNLİK ZEYTİNLİK 235-240-176-103-101-127-126-196 14-1-108-15-18-17-40-1-1-113-114-115-116-117-118-119 Toplam: 118.587,66 47.932,00 4.313,88 28.759,20 08.03.2018 11:00
12 104112030006 BALIKESİR HAVRAN ÇAMDİBİ MAH. AĞILIPATLAK MEVKİİ ZEYTİNLİK ZEYTİNLİK 1866 2.383,00 980,00 88,20 588,00 08.03.2018 11:00
1- Yukarıda bulundukları yerlerde yazılı mülhak vakıf taşınmazlar, hizalarında gösterilen aylık ve yıllık muhammen kira bedelleri üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle kiraya verilecektir.
2- İhale edilen taşınmazların kiralama süreleri sözleşme başlangıç tarihinden itibaren 31.12.2020 tarihine kadardır. Kira bedelleri ise, ihalede oluşan kira bedeli üzerinden sözleşme tarihinden itibaren 31.12.2018 tarihine kadardır. 31.12.2018 yılını takip eden yıllar için kira bedeli ihalede oluşan ve bir önceki yılın kira bedeli TUİK' ce yayımlanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) 12 aylık ortalamalara göre değişim % oranı esas alınarak ve emsal raiçler dikkate alınarak artırılacaktır. Sözleşme bitimini takip eden yıllarda idare uygun görürse kira süresi birer yıl süreler halinde uzatılabilir . Kira bedelleri bir önceki yılın kira bedeline TUİK' ce yayımlanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) 12 aylık ortalamalara göre değişim % oranı esas alınarak ve emsal raiçler dikkate alınarak artırılacaktır.
3- Listenin 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ve 10. sırasındaki daireler, yurt veye mesken olarak kiraya verilecektir.
4- Kira bedelleri aylık olarak tespit edilen taşınmazlarda, her ayın 5. günü mesai saati sonuna kadar peşin olarak ödenecektir. Süresinde ödenmeyen kira bedelleri 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanun hükümlerine göre tahsil edilecektir. Kira bedeli ödemelerinin Vakıfbank Servis (On-Line ödeme) DBS,Otamatik Ödeme talimatı ve Kredi Kartı ile Ödeme yapabileceklerdir.
5- İhaleler, yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Balıkesir ili, Karesi ilçesi, Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye Hanım Sokak No:7/Balıkesir adresindeki Bölge Müdürlüğümüz hizmet binasında yapılacaktır. İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içinde Bölge Müdürlüğümüzde ve Çanakkale İrtibat Büromuzda görülebilir.
6- İhalelere son müracaat tarihi 07.03.2018 Çarşamba günü olup, son müracaat saati ise 16:00 dır. Müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
7- İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerde aranacak şartlar ve istenilen belgeler.
a) Türkiyede tebligat için adres gösteren imzalı bildirim (Adres Beyanı)
b) İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. Kimlik numarası olması kaydıyla kimliğini belirleyecek Resmi belge (Pasapaort, Ehliyet, Nufüs, Cüzdan sureti veya fotokopisi vs.)
c) İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzelkişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzer bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliği sicile kayıtlı olduğuna ait belgenin aslı veya tasdikli suretinin (Türkiyede Şubesi bulunmayan yabancı tüzelkişilerin belgelerinin bu tüzelkişiliğin bulunduğu Ülkedeki Türk Konsolsluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığınca onaylanması gerekir.)
ç) İstekliler adına vekalet edilmesi halinde istekli adına teklifte bulunacak kişilerin noter tasdikli vekaletnamleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesi (Türkiyede Şubesi bulunmayan yabacı tüzelkişilerin belgelerinin bu tüzelkişiliğin bulunduğu Ülkedeki Türk Konsolsluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığınca onaylanması gerekir.) teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sürküleri veya imza beyannamesi (İhalenin yapıldığı yılda alınmış veya geçerliliği devam eden imza sirküleri, ihalenin yapıldığı yıldan noterde onaylanmış olacaktır. Kendi adına ihaleye katılan gerçek kişilerde bu belge aranmaz)
d) Ortak girişim olması halinde bu iş için ekli örneğe uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
e) Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Türkiye Vakıflar Bankası Balıkesir Şubesindeki TR73 0001 5001 5800 7266 2312 83 İBAN nolu hesabına nakit olarak yatırılmış geçici ve ek teminatına ait alındı makbuzu veya Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre alınmış ekli örneğe uygun (limit içi ve süresiz olup, ayrıca teit yazılı) geçici teminat mektubu.
f) İsteklinin; İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair yer gördü belgesi (Bu belge Bölge Müdürlüğünden temin edilecek)
g) Sermayeleri, talip olunan gayrimenkulün muhammen bedellinin bir yıllık tutarından az olan şirketler ihaleye katılamazlar.
h) FETÖ/PDY terör örgütüne ilgi, bağ veya iltisakları olan gerçek ve tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.
ı) İdaremize dolaylı veya dolaysız borcu olanlar ihaleye katılamazlar.
i) Yukarıda (g), (h) ve (ı) fıkralarında yazılı hususlar, ihaleye katılan gerçek ve tüzel kişiler için tespit edilirse, ihaleye katılıp ihale üzerinde kalsa dahi sözleşme düzenlenmez. Sözleşme düzenlenmiş olsa dahi sözleşme fesih edilir. Geçici ve ek teminat Bölge Müdürlüğümüzce irat kaydedilir.
8- İlana yazılmayan bilgiler şartnamesinde ve sözleşmesinde mevcut olup, İhaleye katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, ihale esnasında imzaladığı Vakıf Taşınmazların Kiraya Verilme Usul ve Esasları ile Vakıf Taşınmazların Kiraya Verilme Tip Genel Şartnamesi hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır.
9- İhale ilan giderleri ihale uhdesinde kalan gerçek ve tüzel kişiye ait olup, sözleşme düzenlenirken tahsil edilecektir.
10- İhalenin onaylanmasından sonra yasal süre içerisinde sözleşme yapmayan gerçek ve tüzel kişilere ait geçici ve ek teminatlar İdarece irad kaydedilecektir.
11- İhale uhdesinde kalmayan gerçek ve tüzelkişilerin yatırmış oldukları geçici ve ek teminatlar, dilekçelerinde belirtilen banka hesaplarına iade edilecektir.
12- İhale ve sözleşmeye ait tüm giderler kiracıya aittir.
13- Kira sözleşmesi düzenlenirken mali durumu kira bedelini karşılayacak düzeyde iki kefil gösterillecektir. Doğrudan borçlanma sistemi yaptıranlardan, sözleşme süresine ait tüm kira bedellerini peşin ödemeleri halinde, kefil aranmayacaktır.
14- 5737 Sayılı Kanunun 24. maddesi uyarınca kiralanan taşınmaz yangın, hırsızlık ve doğal afetlere karşı Vakıflar Genel Müdürlüğü adına sigorta ettirilecek, sigorta bedelleri kiracı tarafından ödenecektir. Ticari amaçlı (işyeri ruhsatı) ve diğerleri , elektirik, su, varsa doğalgaz aboneliğini üzerine alacak, bedelleri ilgili kuruluşa ödeyecek ve belgeler Bölge Müdürlüğüne ibraz edecektir. Bu işlemler gerçekleştirildikten sonra Geçici ve ek teminat,iade edilecektir. Eski kiracının varsa elektrik, su, doğalgaz ve diğer borçlarından dolayı idarenin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve yeni kiracı idareden hiçbir hak talep etmeyecektir.
15- İdaremiz kira stopajından muaf olup, kiracılar kiracılıkları süresince kira stopajı ödemeyeceklerdir.
16- Bir ihale bitmeden diğerine geçilmeyecektir. İhale komisyonu listedeki sıraya bağlı kalmak zorunda değildir.
17- Müracaatlar; Bölge Müdürlüğümüze doğrudan yapılacak olup, postada meydana gelebilecek geçikmeler kabul edilmeyecektir.
18- İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
19- Bu ilan kiralık yer talebi ile ilgili idareye verilen dilekçe sahiplerine duyuru mahiyetindedir.
İlan Olunur
Bilgi için. Balıkesir Bölge Müd. Tel: ( 0266 239 5723 - 24) - ( Faks:0266 244 58 25 ) - ( e- posta: balikesir@vgm.gov.tr-Elektronik Ağ:www.vgm.gov.tr ) Çanakkale Bürosu. Tel: (02862172139)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR