BORNOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İzmir Bornova'da 9 adet otomat yeri ihale yoluyla kiraya verilecektir

BORNOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
9 adet otomat yeri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.09.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bornova Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda (Bornova Büyükpark İçi Bornova Belediyesi Zemin Kat)
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BORNOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BORNOVA BELEDİYESİ SOSYAL VE İKTİSADİ İŞLETMESİ TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANI

Sıra İlçe / Mahalle Adres / Pafta / Ada / Parsel Cinsi Alanı (m2) Yıllık Tahmini Bedel Geçici Teminat İhale Saati
1 Bornova Koşukavak Mh. 4169/2 Sk. No:5 Zemin Kat Altındağ Atatürk Kültür Merkezi İçine /4 Pafta / 7611 Ada / 1 Parsel Otomat Yeri 5,00


36.672 ₺
1.100,16 ₺ 10.30
2 Bornova Ergene Mh. 556 Sk. No:3 Engelliler Merkezi / - Ada / - Parsel Otomat Yeri 5,00
3 Bornova Kazımdirik Mh. Süvari Caddesi No:7/5 Gelir Tahakkuk Servisi Binası yanına / 8 Pafta / 305 Ada / 29 Parsel Otomat Yeri 5,00
4 Bornova Kazımdirik Mh. 156 Sk. No:4 Zemin Kat Uğur Mumcu Kültür Merkezi İçine / 313 Ada / 16 Parsel Otomat Yeri 5,00
5 Bornova Kazımdirik Mh. 156 Sk. No:2 Zemin Kat Nikah ve Meclis Salonu İçi 31KIVB Pafta / 310 Ada / 6 Parsel Otomat Yeri 5,00
6 Bornova Mevlana Mh. 1751 Sk. No:24 Zemin Kat Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi İçi / 31KIIC Pafta / 14046 Ada / 2 Parsel Otomat Yeri 5,00
7 Bornova Kızılay Mh. 478/1 Sk. No:16 Zemin kat Kız Öğrenci Yurdu / 32K IIID Pafta/ 8096 Ada / 1 Parsel Otomat Yeri 5,00
8 Bornova Atatürk Mh. 829/2 Sk.No:16 Zemin kat Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi /14035 Ada /3 Parsel Otomat Yeri 5,00
9 Bornova Rafetpaşa Mh. 5351 Sk. No:2 Zemin Kat Bornova Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi / 9019 Ada/ 5 Parsel Otomat Yeri 5,00


1) Mülkiyeti belediyemize ait yukarıda nitelikleri belirtilmiş olan taşınmazların işyerleri ayrılmaz bütün olarak, 3 yıllığına 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 18/09/2019 Çarşamba günü saat 10:30’da Bornova Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda (Bornova Büyükpark İçi Bornova Belediyesi Zemin Kat) 36.672,00.-TL yıllık tahmini bedelin artırılması suretiyle kiralama ihalesi yapılacaktır.
2) İstekliler teklif mektubuyla birlikte gerçek kişilerde geçici teminat makbuzu ya da banka teminat mektubunu, nüfus örneğini, ikametgâh belgesini; tüzel kişilerde ise geçici teminat makbuzu ya da banka teminat mektubunu, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname ile noter tasdikli imza sirkülerini vermeleri şarttır. İstekliler bu belgeleri ihale başlangıç saatine kadar Encümen Başkanlığına ibraz edecekler ya da aynı saate kadar Encümen Başkanlığı veya İşletme Ve İştirakler Müdürlüğüne ulaşması kaydıyla tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebileceklerdir. Postada olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
3) İhaleye ait şartname ve diğer belgeler mesai saatleri içinde Bornova Belediyesi İşletme Ve İştirakler Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir veya isteklilere bedelsiz verilir.
4) Taşınmaz malların kira bedeli+KDV üçer aylık dönemler halinde eşit olarak alınır.
5) Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR