MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Su kaynağı kiraya verilecektir

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Dört adet kaynaktan toplam suyun 5 lt/sn’lik kısmının 1.131.000,00 TL ilk yıl tahmini kira bedeli üzerinden yer teslim tarihinden itibaren 3 yıl süreli, içme ve satış amaçlı kiralama ihalesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.08.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiraya Verme

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

  1. İlimiz, Köyceğiz İlçesi, Yayla Mahallesi, İkiztepe Mevkii, Y=658783.52 X=4102038.44, Y=658799.60 X=4102053.60, Y=658825.27 X=4102079.79 ve Y=658792.22 X=4102076.82 koordinatlarında bulunan dört adet kaynaktan toplam suyun 5 lt/sn’lik kısmının 1.131.000,00 TL ilk yıl tahmini kira bedeli üzerinden yer teslim tarihinden itibaren 3 yıl süreli, içme ve satış amaçlı kiralama ihalesi; Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Taşınır, Taşınmaz, Kaynak ve Hakların Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 23.08.2019 Cuma günü saat 14:00’de Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.
  2. İhaleye iştirak etmek isteyenlerin 33.930,00 TL’lik Geçici Teminat Makbuzu, (geçici teminat mektubu, süresiz, Limit içi) Nüfus Cüzdanı Örneği ve İkametgâh Belgesi, vekâleten katılacakların Noter Tasdikli Vekâletnameyi, Tüzel Kişiler de ise yılı içinde alınmış Ticaret Sicil Belgesi, Noter Tasdikli Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri, gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını ihale tarih ve saatinde Komisyona teslim etmeleri gerekmektedir.
  3. İhale bedeli üzerinden alınacak KDV ile diğer vergiler, harçlar ve yasal yükümlülükler alıcıdan tahsil edilecektir.
  4. Yıllık kira bedeli peşin ödenebileceği gibi, kira bedelinin dörtte biri peşin, kalanı üçer aylık dönemler halinde taksitle de ödenebilir.
  5. İhaleye ait Şartname mesai saatleri içinde MUSKİ Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığında ücretsiz görülebilir.
  6. Posta ile yapılacak müracaatlarda postadaki gecikmelerden İhale Komisyonu sorumlu değildir.
  7. İdare; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine vermekte ve herhangi bir aşamada iptal etmekte gerekçesini bir kararda belirtmek suretiyle serbesttir.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR