TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tokat Belediyesi otopark parkmetre uygulaması işini 3 yıllığına kiraya verecektir

TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.11.2019 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Encümen odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARKMETRE İHALE İLANI

İHALENİN KONUSU:
Madde 1-Gaziosmanpaşa Bulvarından Niksar yolu Kavşağına kadar (Yapı Kredi Bankası önü,Namık Kemal Ortaokulu önü ve karşısı, Sümbül Baba Tekkesi önü ve karşısı,Öğretmenevi ve karşısı,Gop Lisesi önü ve karşısı, Meydan önü ve Sümer taksi mevkii (ING Bank önüne kadar), Akbank’ın önünden Latifoğlu Konağı karşısına kadar çift taraflı olmak üzere 180 araçlık ücretli Otopark-Parkmetre uygulaması işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45’nci maddesi gereğince 3 yıllığına kiraya verilecektir, talipli çıkmaması halinde aynı şartlarda 03.12.2019 tarihinde ihalesi devam edecektir.
Madde 2- İhale 05.11.2019 tarihinde saat 09:00’da Belediye Encümen odasında Encümen huzurunda yapılacaktır.
Madde 3- İhaleye ait bir yıllık muhammen bedel 180.000,00 TL+KDV ( kdv ihale bedeli üzerinden alınacaktır) Geçici teminat 5.400,00 tl + 90.000,00 TL Güvence Bedeli olarak Vakıflar Bankasına nakit veya teminat mektubu olarak yatırılacaktır.
Madde 4- İhaleye ilişkin şartname; mesai saatleri içerisinde Belediye Su İşleri Müdürlüğünden 1.000,00 TL ücret karşılığında alınabilir.
İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENECEK BELGELER:
Madde 5- Tokat Belediyesi’nin ilan ettiği ihale şartnamesine göre ihaleye katılmak isteyen istekliler gerekli görülen teminat ve belgeleri vermek zorundadır. İhaleye katılmak isteyenler aşağıda açıklanan belgeleri vereceklerdir. Belgeleri eksik yada yanlış olan teklifler değerlendirmeye alınmayacak ve geçersiz sayılacaktır. İhale dışı kalış sebebi de istekliye yazı ile ihale komisyonunca bildirilecektir.
A) İstekli gerçek kişi ise;
a) Şartnamede belirtilen geçici teminat ve güvence bedelinin Vakıflar Bankasına ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu.
b)İhale şartnamesinin satın alındığına dair makbuz,
c) Nüfus cüzdan sureti (gerçek kişiler için)
d) Kanuni ikametgâh belgesi.
e) SGK, Vergi Dairesi ve Belediyeden alacakları borcu yoktur belgesi
f) Türkiyede ikamet ettiğine dair tebligat adresi
g)Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair noterden onaylı aynı yıl içinde alınmış vekâletname
B) İstekli Tüzel kişilik ise;
a) Şartnamede belirtilen geçici teminat ve güvence bedelinin Vakıflar Bankasına ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu.
b)İhale şartnamesinin satın alındığına dair makbuz
c) Tüzel kişilik adına girenlerden ise; yetki belgesi ve imza sirküleri (aslı) Ticaret ve Sanayi Odası ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına noter tasdikli vekâletnamesi ile Vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri
e) SGK, Vergi Dairesi ve Belediyeden alacakları borcu yoktur belgesi
f) Türkiyede ikamet ettiğine dair tebligat adresi
İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:
Madde 6- 2886 Sayılı kanunun ilgili maddelerinde yasaklı sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar bu yasağa rağmen ihaleye girenler ihaleye yasaklı olduğu tespit edilmiş ise; bu durumda geçici teminatı, sözleşme yapmışsa sözleşme bozularak kesin teminatı irad kaydedilir.
Madde 7- İhaleye girecek taliplilerin 04.11.2019 tarihinde( bir sonraki ihale tarihi 02.12.2019 dosyalarını ihale günü saat 12:00 ye kadar Su İşleri Müdürlüğüne teslim edecektir.

Keyfiyet ilan olunur.
TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR