KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Akü alımı yapılacaktır

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01066622
Şehir : İstanbul / Üsküdar
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ DEVİR 16.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/504201
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kuruluşumuza bağlı birimlerde kullanılmak üzere Teknik Şartnamede cinsi ve özellikleri belirtilen 491 (Dörtyüzdoksanbir) adet akü alımı işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.11.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü Beylerbeyi Mah. Abdullah Ağa Cad. No:16/A Beylerbeyi/Üsküdar/İstanbul
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MUHTELİF AKÜ ALIMI İŞİ
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KIYEM) DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Muhtelif Akü alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/504201

1-İdarenin
a) Adresi : Beylerbeyi Mahallesi Abdullah Ağa Caddesi No:16/A 34676 Beylerbeyi ÜSKÜDAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 02165314000/5358 - 02163349196
c) Elektronik Posta Adresi : ......@kiyiemniyeti.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kuruluşumuza bağlı birimlerde kullanılmak üzere Teknik Şartnamede cinsi ve özellikleri belirtilen 491 (Dörtyüzdoksanbir) adet akü alımı işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEMİ KURTARMA İSTASYONU Adres: Büyükdere Cad. No:40 Sarıyer/İstanbul Adresine telim edilecek aküler (90 Ah, 12 V, Marine/Deniz tipi Akü 17 Adet, 120- 125 AH, 12 V, Marine/Deniz Tipi Akü 2 Adet, 180 Ah, 12 V, Marine/Deniz Tipi Akü 20 Adet 200 - 225 Ah, 12 V. Marine/Deniz Tipi Akü 101 Adet) toplam 140 Adet, KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATOLYE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Adres: Kemerburgaz Yolu Altay Otobüs Durağı Yanı Eyüp/İstanbul Adresine telim edilecek aküler (150 Ah, 12 V, Jel Tipi, VRLA Akü 145 Adet, 100 Ah. 12 V, Jel Tipi, VRLA Akü 11 Adet, 105 - 125 Ah, 12 V, Starter, Bakımsız Akü 2 Adet, 180 Ah, 12 V, Starter, Bakımsız Akü 2 Adet, 65 Ah, 12 V, Kuru Tip, Bakımsız VRLA Akü 8 Adet) toplam 168 adet, KIYI EMNİYETİ GENEL MÜD.( İZMİR GEMİ TRAFİK HİZMTELRİ OPERASYON AMİRLİĞİ) Adres: 75. Yıl Mah. 1609 / 12 Sok. BAYRAKLI / İZMİR Adresine telim edilecek aküler (7, 0 Ah, 12 V, Kuru Tip, Bakımsız VRLA Akü 36 Adet 105 - 125 Ah, 12 V, Starter, Bakımsız Akü 3 Adet) toplam 39 Adet, KIYI EMNİYETİ GENEL MÜD. (İZMİT GEMİ TRAFİK HİZMTELRİ OPERASYON AMİRLİĞİ) Adres: Güney Mah. Derya Cad. No:134 Ralli Pisti Yanı TÜTÜNÇİFTLİK / KÖRFEZ / KOCAELİ Adresine telim edilecek aküler (72 - 75 Ah, 12 V, Starter, Bakımsız Akü 4 Adet 7, 0 Ah, 12 V, Kuru Tip, Bakımsız VRLA Akü 50 Adet ) toplam 54 Adet, KIYI EMNİYETİ GENEL MÜD. İSTİNYE GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ OPERASYON AMİRLİĞİ Adres: İstinye Mah. İstinye Cad.Eski İstinye Tersanesi Sahası İstinye / Sarıyer / İstanbul Adresine telim edilecek aküler 7, 0 Ah, 12 V, Kuru Tip, Bakımsız VRLA Akü 20 Adet, 9, 0 Ah, 12 V, Kuru Tip, Bakımsız VRLA Akü 20 Adet, 1, 3 Ah, 12 V, Kuru Tip, Bakımsız VRLA Akü 10 Adet) toplam 50 Adet, KIYI EMNİYETİ GENEL MÜD. Mersin Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Adres: İsmet İnönü Bulvarı, 5307 sokak, Mersin Liman Başkanlığı Binası Mersin Adresine telim edilecek aküler (7, 0 Ah, 12 V, Kuru Tip, Bakımsız VRLA Akü 40 Adet) toplam 40 Adet,
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasını müteakip işe başlanacak olup, Teslim süresi sözleşme imzalanmasına müteakip 35 (Otuzbeş) takvim günü içersinde İdari Şartname ve Sözleşme Taslağının ilgili maddelerinde belirtilen adreslere teslim edilecek ve Yüklenici akülerin hava şartlarından etkilenmeyecek şekilde ambalajlı bir şekilde Kuruluşumuza bağlı ilgili birimlere teslim etmekle yükümlüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü Beylerbeyi Mah. Abdullah Ağa Cad. No:16/A Beylerbeyi/Üsküdar/İstanbul
b) Tarihi ve saati : 07.11.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
1. Deniz/Marine Tipi Sulu Aküler: TS EN 50342-1 Standardına Uygunluk Belgesi Olacak Belgenin aslı, aslı noter tarafından onaylanmış süretleri veya aslı idara tarafından görülerek onaylanmış süretleri teklifler ile birlikte İdareye verilecektir.
2. Jel Tipi Aküler: UL (Underwriters Laboratories) ve CE Belgelerine sahip Olacak Belgenin aslı, aslı noter tarafından onaylanmış süretleri veya aslı idara tarafından görülerek onaylanmış süretleri teklifler ile birlikte İdareye verilecektir.
3. Kuru Tip Bakımsız Aküler: IEC 60986, UL (Underwriters Laboratories) ve CE Belgelerine sahip Olacak Belgenin aslı, aslı noter tarafından onaylanmış süretleri veya aslı idara tarafından görülerek onaylanmış süretleri teklifler ile birlikte İdareye verilecektir.
4. Starter Tip Aküler: TS EN 50342-1 Standardına Uygunluk Belgesi Olacak Belgenin aslı, aslı noter tarafından onaylanmış süretleri veya aslı idara tarafından görülerek onaylanmış süretleri teklifler ile birlikte İdareye verilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin Marine/Deniz Tipi Akü, Jel Tipi Akü, Kuru Tip Bakımsız Akü, Starter Bakımsız Akü kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü/Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Beylerbeyi Mah. Abdullah Ağa Cad. No:16/A Beylerbeyi/Üsküdar/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR