BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kit karşılığı otomatik sıvı bazlı sitoloji sistemi alımı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01131787
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

İSTANBUL 13.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
BVU2020003
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 Yıl Süreli Kit Karşılığı Otomatik Sıvı Bazlı Sitoloji Sistemi Alımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.02.2020 12:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi Fatih / İstanbul adresi Dekanlık Binası Satınalma Komisyon Başkanı Toplantı odasında yapılacaktır.
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Mal Alımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

İhale Kayıt No BVU2020003
İhale Tarihi Ve Saati 20.02.2020 – 14:30
İhale Konusu
İşin Adı, Niteliği, Türü Ve Miktarı
1 Yıl Süreli Kit Karşılığı Otomatik Sıvı Bazlı Sitoloji Sistemi Alımı
İhalenin Yapılacağı Yer Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi Fatih / İstanbul adresi Dekanlık Binası Satınalma Komisyon Başkanı Toplantı odasında yapılacaktır.
İhale Usulü Açık İhale Usulü
Son Teklif Verme Tarih, 20.02.2020 / 12:00
Saati Ve Yeri Bezmialem Vakıf Üniversitesi Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi Fatih / İstanbul adresi Satınalma Müdürlüğü
Geçici Teminat Miktarı İstenmemektedir.
İstenen Belgeler 1. Sözleşme Taslağı
2. İdari Şartname
3. Teknik Şartname
4. Mali Teklif Mektubu
5. Ticaret sicil gazetesi
6. Vergi levhası
7. İmza sirküleri
8. Faaliyet belgesi
9. SGK borcu yoktur yazısı
10.Vergi borcu yoktur yazısı
11. İsteklilere ait EKAP sitesinden alınan Yasaklı Sorgulama belgesi
12. Vakıf Üniversiteleri Tarafınsan yasaklı olmadığına dair taahhütname
Şartname Ve Eklerinin Nereden Ve Hangi Şartlarla Alınacağı, *İstekli, ihale dokümanını Üniversite’nin Satınalma Müdürlüğü’nde ve web sitesinde bedelsiz görebilir.
*İhaleye katılmak için dokümanlarının alınması zorunludur. Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Vakıf Bankası Vatan Cad. Şubesi TR62 0001 5001 5800 7297 2538 27 iban numaralı hesabına “İsteklinin adı, unvanı, ihale adı ve numarasını” belirterek 100 TL (YüzTürkLirası) para yatırarak, ödemeye ait dekont nüshasını ve firmasına ait kaşesini yanlarında getirerek ihale dokümanları Üniversite Satınalma Müdürlüğü’nden satın alabilir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR