İZMİR MENEMEN DEVLET HASTANESİ

Sarf malzeme, demirbaş ve ilaç satın alınacaktır

İZMİR MENEMEN DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01000082
Şehir : İzmir
Yayınlandığı Gazeteler

9 EYLÜL 22.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/238116
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
85 KALEM SARF MALZEME, 1 KALEM DEMİRBAŞ VE 15 KALEM İLAÇ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.06.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
UĞURMUMCU MAH. 1249 SOKAK NO 11 MENEMEN DEVLET HASTANESİ E BLOK EĞİTİM SALONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SARF MALZEME, DEMİRBAŞ VE İLAÇ SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ -MENEMEN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

MENEMEN DEVLET HASTANESİ MUHTELİF 85 KALEM SARF MALZEME, 1 KALEM DEMİRBAŞ VE 15 KALEM İLAÇ ALIMI İHALESİ İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/238116
1-İdarenin
a) Adresi : UĞUR MUMCU MAH. 1249 SOK. 11 35660 MENEMEN/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2328325859 - 2328325851
c) Elektronik Posta Adresi : izmirdhs14.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 85 KALEM SARF MALZEME, 1 KALEM DEMİRBAŞ VE 15 KALEM İLAÇ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Menemen Devlet Hastanesi Tıbbi Sarf Ambarı ve Eczane Ambarı
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip , 80.kalem haricindeki ilaç ve tıbbi sarf kalemleri idarenin ihtiyacına binaen yazılı siparişin yükleniciye tebliğinden itibaren 10 (on) işgünü içerisinde peyder pey Tıbbi Sarf Ambarı ve Eczane Ambarı teslim edilecek , 80.kalem ise sözleşmenin imzalanıp idarenin yazılı siparişinin yükleniciye tebliğinden itibaren 30(otuz) gün içerisinde defaten idarenin göstereceği yere kurulu ve çalışır vaziyette teslim edilecektir. Sözleşme 30.06.2020 tarihinde sona erecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : UĞURMUMCU MAH. 1249 SOKAK NO 11 MENEMEN DEVLET HASTANESİ E BLOK EĞİTİM SALONU
b) Tarihi ve saati : 14.06.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
A) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 11.01.2017 TARİH VE E.01-32 SAYILI YAZI İLE YAYINLANAN 2017/1 SAYILI GENELGENİN 2.3. SAYILI MADDESİ GEREĞİ "SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ" SUNMASI ZORUNLUDUR.
B) İLAÇ ALIMINA TEKLİF VERİCEK İSTEKLİLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN VERİLMİŞ ECZA DEPOSU RUHSATI VEYA İMALAT İZİN BELGESİNİ TEKLİFLERİ İLE BİRLİKTE SUNMALIDIR. İTHALATÇI İSE İTHAL İLAÇ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI İTHAL İLAÇ İZİN BELGESİNİ İHALE KOMİSYONUNA TEKLİF ZARFI İLE BİRLİKTE SUNMALIDIR.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1- TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLER TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA OLAN ÜRÜNLER İÇİN; TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİKLERİ KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLERİN VEYA CİHAZLARIN SATIN ALIMLARINDA ADAY VEYA İSTEKLİLERİN ÜTS VE/VEYA TİTUBB'A KAYIT VEYA BİLDİRİMİ ARANMASI ZORUNLUDUR. ADAY VEYA İSTEKLİNİN, TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN İMALATÇI VEYA İTHALATÇISI (TEDARİK FİRMA) OLMADIĞI DURUMLARDA ÜRÜNÜN TEDARİKÇİ FİRMASININ BAYİ OLDUĞUNA DAİR ÜTS VE/VEYA TİTUBB KAYIT VE BİLDİRİMİ ARANACAKTIR. ALIMI YAPILACAK ÜRÜNLERİN ÜTS VE/VEYA TİTUBB 'DA TEDARİKÇİ FİRMA ALTINDA SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN KAYIT VEYA BİLDİRİM İŞLEMİ TAMAMLANMIŞ OLMASI ŞARTI ARANACAKTIR. ÜRÜNLERE AİT ÜTS VE/VEYA TİTUBB ÇIKTILARININ SUNULMASI GEREKMEKTEDİR.
2-TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA OLMAYAN ÜRÜNLER İÇİN ;TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİKLERİ UYARINCA, HERHANGİ BİR ÜRÜNÜN VEYA CİHAZIN TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİKLERİ KAPSAMINDA OLUP OLMADIĞINA, ÜRETİM VEYA KULLANIM AMACI ÇERÇEVESİNDE ÜRETİCİLER KARAR VERECEĞİNDEN TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN TİTUBB KAPSAMI DIŞINDA OLDUĞUNUN İDDİA EDİLMESİ HALİNDE ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇI TARAFINDAN DÜZENLENMİŞ TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİKLERİ KAPSAMINDA OLMADIĞINA DAİR BEYAN ESAS ALINACAĞINDAN SÖZ KONUSU BEYANIN İHALE DOSYASINDA SUNULMASI GEREKMEKTEDİR.
3- YERLİ MALI TEKİF EDEN İSTEKLİLER, BU AVANTAJDAN YARARLANABİLMEK İÇİN, TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİNE BAĞLI İLGİLİ ODA / BORSALAR TARAFINDAN “YERLİ MALI BELGESİ” İLE BELGELENDİRİLMESİ VE BU BELGENİN İHALE DOSYASINDA SUNULMASI ZORUNLUDUR. AYRICA, BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBUNDA YERLİ MALI FİYAT AVANTAJINDAN YARARLANILMAK İSTENDİĞİNE DAİR İLGİLİ İBARE İLE BİRLİKTE YERLİ MALI BELGESİNİN HANGİ KISIM/KISIMLARI KAPSADIĞININ BELİRTİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1-) İSTEKLİLER TEKLİF VERİLEN 43. 44. 53. 54. 55. 56. 59. 60.61.62.63. 64.65. 66.67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 78. 79. 81. KALEMLER İÇİN 1(BİR) ADET NUMUNE İLE BİRLİKTE TÜRKÇE KATOLOG VE FOTOĞRAFLARINI İHALE DOSYASINDA SUNACAKLARDIR. 80. KALEM İÇİN TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP VE KATOLOG GETİRMESİ ZORUNLUDUR. NUMUNELER İHALEDEN ÖNCE ŞAHİT NUMUNE VE İHALE NUMUNESİ OLARAK AYRI AYRI PAKETLERDE İHALE SIRA NUMARASI VE İHALE ADI YAZILI ANTETLİ KAĞIDA HAZIRLADIKLARI NUMUNE TESLİM TUTANAĞI İLE İDAREYE TESLİM EDİLECEK OLUP DÜZENLENEN NUMUNE TESLİM TUTANAĞININ BİR SURETİI TEKLİF ZARFININ İÇİNDE SUNULACAKTIR.EKSİKLİĞİ HALİNDE TEKLİF, DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.
2-) GERİYE KALAN TÜM MALZEMELERDEN 2 ADET NUMUNE OLMAK ÜZERE,TIBBI SARF MALZEME KALEMLERİ İÇİN 2(iki) ADET PİYASAYA ARZ EDİLMİŞ HALİYLE NUMUNE SUNMAK ZORUNDADIRLAR.NUMUNELER İHALEDEN ÖNCE ŞAHİT NUMUNE VE İHALE NUMUNESİ OLARAK AYRI AYRI PAKETLERDE İHALE SIRA NUMARASI VE İHALE ADI YAZILI ANTETLİ KAĞIDA HAZIRLADIKLARI NUMUNE TESLİM TUTANAĞI İLE İDAREYE TESLİM EDİLECEK OLUP DÜZENLENEN NUMUNE TESLİM TUTANAĞININ BİR SURETİI TEKLİF ZARFININ İÇİNDE SUNULACAKTIR.EKSİKLİĞİ HALİNDE TEKLİF, DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.
3-) İLAÇ KALEMLERİNE TEKLİF VERECEK İSTEKLİLER NUMUNE SUNMAYACAKTIR.
4-) TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ AŞAMASINDA İDARE, TEKLİF EDİLEN MALIN TEKNİK ŞARTNAMEDE YER ALAN TEKNİK KRİTERLERE UYGUNLUĞUNU BELİRLEMEK AMACIYLA, TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP VE/VEYA DEMONSTRASYON VE/VEYA YAZILI AÇIKLAMALAR VE/VEYA KATALOG/BROŞÜR/TEKNİK DOKÜMANLARI AYRI AYRI VEYA BİRLİKTE İSTEYEBİLİR. İDARENİN YAZILI OLARAK İSTEYECEĞİ TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP VE/VEYA DEMONSTRASYON VE/VEYA YAZILI AÇIKLAMALAR VE/VEYA KATALOG/BROŞÜR/TEKNİK DOKÜMANLARI, İSTEKLİ, BELİRTİLEN SÜRE İÇİNDE İDAREYE TESLİM ETMEK ZORUNDADIR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı EKAP VE T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MENEMEN DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ - UĞUR MUMCU MAH. 1249 SOK. NO:11 MENEMEN / İZMİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar UĞURMUMCU MAH. 1249 SOKAK NO 11 MENEMEN DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR