DENİZLİ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

Tıbbi sarf malzeme alınacaktır

DENİZLİ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01146879
Şehir : Denizli
Yayınlandığı Gazeteler

HOROZ 07.03.2020
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/103025
İşin Yapılacağı Yer
:
Denizli Devlet Hastanesi ilgili birimleri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.03.2020 11:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ŞEHİT ALBAY KARAOĞLANOĞLU CAD. NO:1 MERKEZEFENDİ DENİZLİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ -DENİZLİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

114 KALEM SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/103025

1-İdarenin Adresi : MURATDEDE MAHALLESİ ŞEHİT ALBAY KARAOĞLANOĞLU CADDESI 1 20100 MERKEZEFENDİ/DENİZLİ
b) Telefon ve faks numarası : 2582639311 - 2582412853
c) Elektronik Posta Adresi : denizlidhs.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malına) Niteliği, türü ve miktarı : 114 KALEM SARF MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : DENİZLİ DEVLET HASTANESİ İLGİLİ BİRİMLERİ
c) Teslim tarihleri MALZEMELER SÖZLEŞME SÜRESİ SONUNA KADAR HASTANEMİZ SARF DEPOSUNUN SİPARİŞİ DOĞRULTUSUNDA( ŞİPARİŞLER FAKS MAİL VEYA İADELİ TAAHHÜTLÜ OLARAK YAPILABİLİR) YÜKLENİCİ İSTENİLEN MİKTARDAKİ MALZEMELERİ HER PARTİ İÇİN SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN EN GEÇ 5 (BEŞ) İŞ GÜNÜ İÇİNDE TESLİM EDİLECEKTİR. İHALE KONUSU İŞİN TESLİM ŞEKLİ, DENETİMİ MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ ; TEKNİK ŞARTNAME, İDARİ ŞARTNAME, SÖZLEŞME TASARISI VE 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILAN İHALELERE İLİŞKİN DENETİM , MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE DAHİL YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYGUN OLARAK DAHA ÖNCEDEN MUAYENE KOMİSYONUNDAN RANDEVU ALINARAK, MUAYENE KOMİSYONUNCA YAPILACAKTIR .

3- İhalenin a) Yapılacağı yer ŞEHİT ALBAY KARAOĞLANOĞLU CAD. NO:1 MERKEZEFENDİ DENİZLİ
b) Tarihi ve saati : 24.03.2020 - 11:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1- ADAY VEYA İSTEKLİLER, T.C. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASINA (TITUBB) KAYITLI VEYA BİLDİRİMİ YAPILMIŞ OLDUĞUNA DAİR BELGELERİ SUNACAKLARDIR. ADAY VEYA İSTEKLİNİN, TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN İMALATÇI VEYA İTHALATÇISI (TEDARİKÇİ FİRMA) OLMADIĞI DURUMLARDA, ÜRÜNÜN TEDARİKÇİ FİRMASININ BAYİİ OLDUĞUNA DAİR TİTUBB KAYIT VEYA BİLDİRİMİNE DAİR BELGEYİ SUNACAKTIR.
2- TEKLİF EDİLEN TIBBİ SARF MALZEMELERİNİN TEDARİKÇİ FİRMA ALTINDA TITUBB'DA KAYITLI VE ONAYLANMIŞ ÜRÜN BARKOD NUMARALARI TEKLİFLE BİRLİKTE İNTERNET ÇIKTISI OLARAK DOSYAYA SUNULACAKTIR. ÜRÜNE AİT BARKOD ÇIKTISI OLMAYAN KALEME AİT TEKLİF DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR. YA DA TITUBB KAYIT ZORUNLULUĞU OLMAYAN ÜRÜNLERİN KAPSAM DIŞI DURUMUNU GÖSTEREN BELGELERİ VEYA BEYANINI TEKLİFLERİNE EKLEYECEKLERDİR. TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN KAPSAM DIŞI OLMASI HALİNDE YETKİLİ SATICI OLDUĞUNA DAİR BELGELERİ DE AYRICA SUNACAKTIR.
3-BİR VE İKİNCİ MADDELERDE İSTENİLEN BELGELERLE İLGİLİ OLARAK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMUNUN 27/07/2017 TARİHLİ ÜTS KULLANIMI KONULU YAZISI GEREĞİ ÜTS (ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ ) ÜZERİNDEN TEYİT EDİLEBİLMESİ VE İSTEKLİ TARAFINDAN ÜTS BELGELERİNİN SUNULMASI HALİNDE DE TEKLİFLER KABUL EDİLECEKTİR.
4- TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİKLERİ KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLERİN VEYA CİHAZLARIN SATIN ALIMLARINDA, ADAY VEYA İSTEKLİNİN “TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ” KAPSAMINDA “SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ” Nİ SUNACAKLARDIR.
5-YERLİ MALI TEKLİF EDEN İSTEKLİLER BİLİM,SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI'NCA YAYINLANAN ORTA VE YÜKSEK TEKNOLOJİ SANAYİ ÜRÜNLERİ LİSTESİNDE BULUNAN ÜRÜNLER İÇİN İLGİLİ KURUMLARCA DÜZENLENEN TEŞVİK EDİCİ BELGE SUNACAKLARDIR.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
A) İSTEKLİLER TEKLİF ETTİĞİ BÜTÜN MALZEMELERE NUMUNE SUNULACAK OLUP, TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLMESİ HALİNDE BELİRTİLEN SAYI KADAR NUMUNE TESLİM EDİLECEK VE NUMUNELER ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME YAPILACAKTIR.
B) NUMUNELER, NUMUNE TESLİM VE KONTROL FORMU İLE TESLİM EDİLECEK OLUP, ÜZERİNDE BARKODU BULUNACAKTIR. TESLİM EDİLEN FORMDA İHALE KALEMİNE AİT UBB NUMARASI YAZILI OLACAKTIR. NUMUNE ÜZERİNDE İSTEKLİ FİRMA ADI, İHALE SIRA NUMARASI YAZILI OLMALIDIR. NUMUNE AÇILIP KONTROL EDİLEREK GEREKLİ TESTLERE TABİ TUTULACAKTIR. KARAR VERİLEMEMESİ VEYA NUMUNELERİN KARAR VERMEK İÇİN YETERSİZ OLDUĞU DURUMLARDA İSTEKLİ FİRMADAN TEKRAR NUMUNE TALEP EDİLEBİLİR.
C) İSTEKLİLER NUMUNELERİNİ İHALE SAATİNDEN ÖNCE TESLİM TUTANAĞI İLE İHALE KOMİSYONU TARAFINDAN BELİRLENEN DENİZLİ DEVLET HASTANESİ TIBBİ SARF DEPOSUNA (MURATDEDE MAHALLESİ ŞEHİT ALBAY KARAOĞLANOĞLU CAD.DENİZLİ DEVLET HASTANESİ A BLOK SARF DEPO MERKEZEFENDİ/DENİZLİ)ADRESİNE İMZA KARŞILIĞI TESLİM EDECEKLERDİR. NUMUNELER İHALE LİSTESİNDE BELİRTİLEN MALZEMELER İLE BİREBİR AYNI NUMUNE OLARAK GETİRİLECEKTİR. ( ORİJİNAL AMBALAJLI STERİL) BİREBİR AYNI OLMAYAN ÜRÜNLER KABUL EDİLMEYECEKTİR.
İHALE KOMİSYONUNA TESLİM EDİLEN NUMUNELERİN KULLANILMASI DURUMUNDA İSTEKLİ ÜRÜN İLE İLGİLİ OLARAK HİÇ BİR HAK TALEBİNDE BULUNMAYACAKTIR. NUMUNESİ OLMAYAN KALEMLERE AİT TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DENİZLİ DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR