DENİZLİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Yedek parça satın alınacaktır

DENİZLİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01044134
Şehir : Denizli
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ OLAY 03.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/408572
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
DENİZLİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ 59(ELLİDOKUZ) KALEM YEDEK PARÇA MALZEME ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DENİZLİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ KIBRIS ŞEHİTLER AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ -İSTİKLAL MAH. KIBRIS ŞEHİTLERİ CADDESİ 1196 SOKAK NO:2 DENİZLİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DENİZLİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ 59(ELLİDOKUZ) KALEM YEDEK PARÇA MALZEME ALIMI

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ-DENİZLİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

DENİZLİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ 59(ELLİDOKUZ) KALEM YEDEK PARÇA MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/408572

1-İdarenin
a) Adresi : ISTIKLAL MAHALLESI KIBRIS SEHITLER CAD. 1196 SK. NO:2 20020 DENİZLİ MERKEZ/DENİZLİ
b) Telefon ve faks numarası : 2582126551-2582618001(pbx) - 2582127816
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@denizliagizdis.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : DENİZLİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ 59(ELLİDOKUZ) KALEM YEDEK PARÇA MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : DENİZLİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ İLGİLİ DEPOSU
c) Teslim tarihi : ÜRÜNLER HASTANEMİZİN SİPARİŞ MİKTARINA GÖRE 2 (İKİ) PARTİDE TESLİM EDİLECEK OLUP, TESLİMATLAR SİPARİŞ YAZISININ YÜKLENİCİYE TEBLİĞİNİ İZLEYEN GÜNDEN İTİBAREN 15 (ON BEŞ) TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE YAPILACAKTIR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DENİZLİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ KIBRIS ŞEHİTLER AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ -İSTİKLAL MAH. KIBRIS ŞEHİTLERİ CADDESİ 1196 SOKAK NO:2 DENİZLİ
b) Tarihi ve saati : 24.09.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİKLERİ KAPSAMINDA OLAN KALEMLER İÇİN AŞAĞIDAKİ BELGELER İHALE TEKLİF DOSYASINDA SUNULACAKTIR.
1) TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN SAĞLIK BAKANLIĞI’NA VE ÜTS (ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ)'NE KAYIT BİLDİRİM İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMIŞ OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGE,
2) TEKLİF VEREN İSTEKLİLERİN ÜTS'YE KAYITLI OLDUĞUNA DAİR BELGE,
3) TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN ÜRETİCİ / İTHALATÇI FİRMALARININ ÜTS'DE KAYITLI OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGE,
4) İHALEYE BAYİİ OLARAK TEKLİF VEREN İSTEKLİKLER ÜRETİCİ/ İTHALATÇI FİRMALARIN ÜTS'DE BAYİSİ OLDUKLARINI GÖSTERİR BELGE,
5) TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN/CİHAZIN ÜTS KAYDI GEREKMİYORSA, ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇI FİRMA TARAFINDAN ÜTS KAPSAMINDA OLMADIĞINA DAİR İMZALI OLARAK VERİLMİŞ OLAN BELGE İHALE DOSYASINDA SUNULACAKTIR.
6) TIBBİ CİHAZ KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLER VEYA CİHAZLAR İÇİN TEKLİF VEREN İSTEKLİLER TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA "SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ" Nİ TEKLİF DOSYASINDA SUNACAKTIR.
7) KAPSAM DIŞI ÜRÜNLER İÇİN KAPSAM DIŞI BEYANI VERİLECEKTİR.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
A)TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN KALEMLER İÇİN NUMUNE VERİLECEK OLUP, NUMUNELER AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA DİKKAT EDİLEREK İHALE SAATİNE KADAR DENİZLİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ KIBRIS ŞEHİTLER AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİNE TESLİM EDİLECEKTİR.
-NUMUNELER ŞARTNAMEYE UYGUN ŞEKİLDE VERİLECEKTİR.
-NUMUNELERİN ÜZERİNE FİRMA ADINI, MALZEME SIRA NUMARASINI VE MALZEMENİN İSMİNİ BELİRTEN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.
-NUMUNELERİN DEĞERLENDİRİLEBİLMESİ İÇİN İHALE KOMİSYONUNCA NUMUNE KUTULARI AÇILIP İNCENİP, DENENEBİLECEKTİR. NUMUNE İNCELEME SONUCUNA GÖRE UYGUN OLMAYAN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.
- UHDESİNDE MALZEME KALAN İSTEKLİLERİN NUMUNELERİ SÖZLEŞME SONRASINDA MALZEMELERİN TAMAMAMININ TESLİMATI TAMAMLANINCAYA KADAR İADE EDİLMEYECEKTİR. (İŞ ARTIŞI DURUMUNDA İŞ ARTIŞI BİTİMİ BEKLENECEKTİR)
B) TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN KALEMLER İÇİN TEKLİF VEREN İSTEKLİLER, TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN RESİMLERİNİN OLDUĞU KATALOGLARINI VEYA CD’LERİNİ İHALE TEKLİF DOSYASINDA VERECEKTİR.
C) TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN KALEMLER İÇİN TEKLİF VEREN İSTEKLİLER, ÜRÜN KULLANMA KLAVUZU VEYA CD’LERİNİ İHALE TEKLİF DOSYASINDA VERECEKTİR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DENİZLİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ (KIBRIS ŞEHİTLER AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR