GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Hurda karşılığı bina yıkımı ve moloz kaldırma işi yaptırılacaktır

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Gemlik/Gençali Mah. 1113 parsel sınırları içerisinde bulunan binanın hurda karşılığı yıkımı ve molozların nakliyesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.11.2019 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediyemiz Encümeninde
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN HURDA MALZEME KARŞILIĞI YIKIM VE MOLOZLARIN TAŞINMASI İHALE İLANI


1 – Gemlik ilçesi Gençali Mah. 1113 parsel sınırları içerisinde bulunan 3 katlı betonarme karkas binanın hurda (bina yıkım işlemi sonucu enkazdan çıkacak ve ekonomik değeri olan mal ve malzeme) karşılığı yıkımının yapılması ve molozların taşınması işi ihalesi 2886 sayılı D.İ.K.'nun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. İhale, 05.11.2019 Salı günü saat 09:30'da Hamidiye Mah. Irmak Sk. Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 Gemlik/Bursa adresindeki Gemlik Belediye Başkanlığı binasında Kent Konseyi Toplantı Salonunda Encümen tarafından yapılacaktır.

Sıra No Adres ve İşin Tanımı Tahmini Bedel Geçici Teminat % 3 İhale Tarihi ve Saati
1

Gemlik/Gençali Mah. 1113 parsel sınırları içerisinde bulunan binanın hurda karşılığı yıkımı ve molozların nakliyesi

2.640-TL
79,20-TL

05/11/2019 09:30


2 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir

Gerçek Kişiler için gerekli belgeler;
a- Nüfus cüzdan fotokopisi. (T.C. Kimlik no belgeli)
b- İkametgah belgesi.
c- İmza Beyannamesi. ( Noter Onaylı)
d- Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.
e- Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz.
f- Gemlik Belediyesinden borcu yok yazısı. (Gemlik Belediyesine borcu olanlar ihaleye katılamazlar.)
g- İmzalı şartname belgesi.
h- Yıkımı yapılacak binanın yerini bildiğine ve gördüğüne dair yer gördü belgesi.

Tüzel Kişiler İçin Gerekli Belgeler;
a- Ticaret sicil gazetesi. ( Aslı veya aslı gibidir onaylı şekilde)
b- İmza sirküsü ( Noter onaylı)
c- Vergi Levhası
d- Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.
e- Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz.
f- Gemlik Belediyesinden Borcu yok yazısı. (Gemlik Belediyesine borcu olanlar ihaleye katılamazlar.)
g- İmzalı şartname belgesi.
h- Yıkımı yapılacak binanın yerini bildiğine ve gördüğüne dair yer gördü belgesi.
3 - Tahmini bedel üzerinden %3 Geçici Teminat alınır. İhale bedeli üzerinden %6 Kesin Teminat alınır.
4 - İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5 – İhaleye müracaat edenler 05.11.2019 Salı günü saat 09:00'a kadar Geçici Teminat yatırım makbuzu ve ilgili evraklarını Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Bu saatten sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir.
6 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 20 TL Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.
7- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR