KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Kayseri İi Emniyet Müdürlüğü mübadele ilanı

KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01116996
Şehir : Kayseri / Kocasinan
Yayınlandığı Gazeteler

KAYSERİ OLAY 16.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
:Ekonomik ömrünü tamamlamış bulunan (42) adet muhtelif marka ve modelde taşıt ile (507) kalem hurda malzeme 714.100,00 TL
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.01.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kayseri Emniyet Müdürlüğü İhale Odası Sümer Mah. Erkilet Bulvarı No:12 Kocasinan/ Kayseri
İhale Usulü
:
EGM Satış, Hibe, HEK ve Hurda Yönetmeliği (4645 Sayılı Kanun)
İhale Türü
:
Satış

0 tarihli ve No:2008/14176 numaralı Bakanlar Kurulu Kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmelik 16. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ MÜBADELE İLANI

1-İdarenin
a) Adresi :Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Sümer mah. Erkilet bulvarı
Üzeri No:12 Kocasinan / Kayseri
b) Telefon ve faks numarası : 0 352 338 14 02/6421 – Faks : 0 382 339 14 02
c) Elektronik posta adresi : kayseriikmal@egm.gov.tr
2-Mübadele konusu malın
  1. Niteliği, türü, miktarı ve

tahmini bedeli

:Ekonomik ömrünü tamamlamış bulunan (42) adet muhtelif marka ve modelde taşıt ile (507) kalem hurda malzeme 714.100,00 TL
  1. Teslim Etme ve Teslim

Alma Yeri

1) Mübadelede teklif edilen taşıt ve Malzemeler Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Sümer Mah. Erkilet bulvarı No:12 Kayseri
adresine tek seferde teslim edilecektir.
2) Taşıtlar ve diğer malzemeler Plevne mah. Kocasinan bulvarı No:17 Kocasinan Kayseri , Becen Mah. Erciyes caddesi No: 278 Melikgazi / Kayseri ve , Sümer mahallesi Erkilet Bulvarı No: 12 Kocasinan / Kayseri adreslerinden teslim alınacaktır.
  1. Alınacak Malzemelerin Teknik özellikleri

: (7) adet 2020 model Fiat Doblo Combi Easy 1.3 M.jet (camlı- koltuklu) beyaz renk kullanılmamış araç ve 1518 top 210x297 boyutlarında 1. Sınıf Hamur 80 Gr./m² ağırlığında beyaz renkli Copier Bond, Navigatör yada Hp Marka A4 Fotokopi kağıdı
d) Teslim Etme Tarihie) Teslim Alma Tarihi
: Mübadele karşılığı alınacak olan malzemeler, mübadele
sözleşmesinin imzalanmasından sonra (15) gün içinde teslim
edilecektir.

: Mübadelesi yapılan taşıtlar ile diğer malzemelerin, mübadele
karşılığı olan malzemelerin teslim edildiği günü izleyen (15)
gün içinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim
alınması zorunludur.
3-Mübadelenin
a) Yapılacağı yer : Kayseri Emniyet Müdürlüğü İhale Odası Sümer Mah. Erkilet Bulvarı No:12 Kocasinan/ Kayseri
b) Tarihi ve saati : 27/01/2020 günü Saat : 10:004- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:
Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;
a) Teklif Mektubu,
b) Geçici Teminat Mektubu,
c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belge,
d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri, Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
e) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belgeyi (Nüfus cüzdanı veya tarihi geçmemiş T.C. Pasaportu) ibraz edeceklerdir.
5- Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

6- Mübadele dokümanı, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü İkmal Büro Amirliği Sümer Mah. Erkilet bulvarı No:12 Kocasinan / Kayseri adresinde görülebilir ve Kayseri Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne 100,00 TL karşılığında idarenin adresinden temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların Mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

7- Teklifler, 27/01/2020 günü Saat 10:00’ a kadar Kayseri Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü İkmal Büro Amirliği adresine verilebilir.

8- Mübadele işlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.

9- İstekliler Verilecek Mala ait tahmini bedelin % 3’ü oranında geçici teminat vereceklerdir.

10- Sözleşme yapılacaktır. Ancak sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.

11- Bu işin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir.

12- Mübadele Açık Arttırma usulü yapılacak olup Pey miktarı 100 (yüz) Top 210x297 boyutlarında 1. Sınıf Hamur 80 Gr./m² ağırlığında beyaz renkli Copier Bond, Navigatör yada Hp Marka A4 Fotokopi Kağıdı (500’ lü Paket Halinde) arttırım yapabilceklerdir.

13- Mübadelesi yapılacak olan taşıtlar ve hurda malzemeler ilan tarihinden itibaren mübadele tarihine kadar mesai günlerinde 09:00-11:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında Plevne mah. Kocasinan bulvarı No:17 Kocasinan Kayseri , Becen Mah. Erciyes caddesi No: 278 Melikgazi / Kayseri ve , Sümer mahallesi Erkilet Bulvarı No: 12 Kocasinan / Kayseri adreslerinden görülebilir.

14- Mübadalede 507 kalem çeşitli mal ve malzeme hurda olarak , 42 adet çeşitli araç ekonomik ömrünü tamamlamış araç verilecektir. (42) adet araç halihazırdaki şekli ile verilecek olup mübadeleye teklif veren gerçek yada tüzel kişiler araçları görerek teklif vereceklerdir

15- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbestir.

16- Mübadelede verilecek olan taşıtların;

S.NO. PLAKA MODEL MARKA Kilometre ŞASE NO HASAR ORANI %
1 38 A 0450 2001 BMW R 110 RT 60.000 WB10413A01ZD33312 2%
2 38 A 0455 2001 BMW R 110 RT 62.000 WB10413A31ZD33207 2%
3 38 A 0080 2006 Fiat Doblo 400.000 NM422300007092207 5%
4 38 A 0512 2000 Ford Transit 222.222 SFAEXXDJVEP26896 8%
5 38 A 0021 2005 Ford Transit 330 S 370.000 NMOJXXTTFJ4D87235 8%
6 38 A 0090 2005 Ford Transit Connect 240.000 NMOUXXTTPU5R32618 7%
7 38 A 0110 2006 Ford Transit Connect 420.000 NMOGXXTTPG6J65792 5%
8 38 A 0112 2006 Ford Transit Connect 485.000 NMOGXXTTPG6J65783 6%
9 38 A 0122 2006 Ford Transit Connect 410.000 NMOGXXTTPG6J65791 9%
10 38 A 0145 2006 Ford Transit Connect 460.000 NMOTXXTTPT6J 67877 4%
11 38 A 0154 2006 Ford Transit Connect 606.000 NMOGXXTTPG6U 09100 5%
12 38 A 0170 2006 Ford Transit Connect 433.000 NMOGXXTTPG6U 08704 7%
13 38 A 0174 2006 Ford Transit Connect 545.000 NMOGXXTTPG6U 16724 5%
14 38 A 0176 2006 Ford Transit Connect 350.000 NMOGXXTTPG6U 10845 6%
15 38 A 0284 2008 Ford Transit Connect 380.000 NMOGXXTTPG8K56982 8%
16 38 A 0489 2011 Ford Transit Connect 430.000 NM0GXXTTPGAR39450 7%
17 38 A 0500 2012 Ford Transit Connect 270.000 NM0GXXTTPGBT28638 9%
18 38 A 0072 2006 Hyundai Accent 1,6 Admire 410.000 NLHCH41CP5Z086442 8%
19 38 A 0074 2006 Hyundai Accent 1,6 Admire 380.000 NLHCH41CP5Z086788 9%
20 38 A 0180 2007 Hyundai Accent Era 1,5 CRDİ 500.000 NLHCN41VP6Z003756 7%
21 38 A 0222 2008 Hyundai Accent Era 1,5 CRDİ 320.000 NLHCM41VP8Z089049 5%
22 38 A 0231 2008 Hyundai Accent Era 1,5 CRDİ 355.000 NLHCN41CP8Z083521 6%
23 38 A 0249 2009 Hyundai Accent Era 1,5 CRDİ 450.000 NLHCM41VP8Z089010 7%
24 38 A 0252 2009 Hyundai Accent Era 1,5 CRDİ 452.000 NLHCM41VP8Z089006 3%
25 38 A 0256 2009 Hyundai Accent Era 1,5 CRDİ 400.000 NLHCM41VP8Z089000 5%
26 38 A 0263 2009 Hyundai Accent Era 1,5 CRDİ 380.000 NLHCM41VP8Z089007 7%
27 38 A 0290 2009 Hyundai Accent Era 1,5 CRDİ 425.000 NLHCM41VP9Z166809 7%
28 38 A 0232 2008 Hyundai Accent Era 1,6 CVVT Select 315.000 NLHCN41CP8Z088348 3%
29 38 A 0278 2009 Hyundai Accent Era 1,6 CVVT Select 280.000 NLHCN41CP8Z119090 9%
30 38 A 0215 2007 Kanuni Storm Van 08 70.000 NMZVAN0807K040245 2%
31 38 A 0280 2009 Renault Megane 1,6 16V Authentique 300.000 VF1LM1B0H40143804 8%
32 38 A 0301 2009 Renault Megane II Sedan Authentıque 315.000 VF1LM1R0H41459383 8%
33 38 A 0468 2004 Toyota Coralla 1,6 Terra 500.000 NMTBZ22E20R055189 6%
34 38 A 0449 2002 Toyota Coralla 1,6 Terra Sedan 428.000 NMT53ZEB20R008361 7%
35 38 A 0451 2002 Toyota Corolla 430.000 NMT53ZEB20R009272 9%
36 38 A 0206 2007 Volkswagen Polo 1,4 Trendline 445.000 WVWZZZ9NZ7Y127521 5%
37 38 A 0288 2007 Yamaha FZ-6 Fazer 50.000 JYARJ141000000647 2%
38 38 A 0289 2009 Yamaha FZ-6 Fazer 55.000 JYARJ141000001420 2%
39 38 A 0236 2008 Yamaha X-Max 250 40.000 9C6RG021000001231 2%
40 38 A 0237 2008 Yamaha X-Max 250 30.000 9C6RG021000001193 2%
41 38 A 0238 2008 Yamaha X-Max 250 30.000 9C6RG021000001196 2%
42 38 A 0239 2008 Yamaha X-Max 250 33.000 9C6RG021000001332 2%

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR