ÇANAKKALE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Milli Emlak Müdürlüğünden taşınır ve taşınmazların satışı yapılacaktır

ÇANAKKALE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.08.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Cevatpaşa Mahallesi Piri Reis Caddesi, No:81 Merkez/Çanakkale adresindeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet binasında, Milli Emlak Müdürlüğü odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇANAKKALE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

(Milli Emlak Müdürlüğünden)

Taşınmaz Satışları
S.No Dosya No Mah/Köyü Sokak/Mevkii Pafta Ada Parsel Yüzölç.(m²) Haz.His. (m²) Cinsi İmar Durumu Tahmini Bedel TL Geç. Teminat TL İhale Tarihi Saati
1 17010104641 Cevatpaşa Mah. Enderesi H16C09C1D 1379 1 4.000,00 73192/80000 (3.659,60 m²) Arsa Konut Alanı (Blok Nizam 10 kat) 4.950.000,00 495.000,00 22.08.2019 14:30
2 17010104643 Cevatpaşa Mah. Enderesi H16C09C1D 1379 6 2.725,18 Tam Arsa Zemin Kat Ticaret+Konut Alanı 4.088.000,00 408.800,00 22.08.2019 15:00
Taşınır Satışları
S.No Dosya No Cinsi Marka Şase No Modeli Durumu Kurumu Tah.Bedeli TL Geç.Temin TL İhale Tarihi Saati
3 320-1686 Kamyon-Tanker BMC NMC624YHTLK100890 2004 Kullanılır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Müsadere) 40.000,00 8.000,00 22.08.2019 15:30
4 320-1687 Minübüs Karsan NLNKVM2B400005406 2012 Kullanılır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Müsadere) 20.000,00 4.000,00 22.08.2019 15:45
İlanın 1. ve 2. sırasındaki taşınmazların satış ihalesi, ve 3. ve 4. sırasındaki taşınırların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Cevatpaşa Mahallesi Piri Reis Caddesi, No:81 Merkez/Çanakkale adresindeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet binasında, Milli Emlak Müdürlüğü odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
1- İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
2- Taşınmaz satışlarından KDV alınmayacaktır.Taşınır satışlarından ise şartnamelerinde belirtilen oranlarda KDV alınacaktır. Ayrıca Taşınır satışlarının Yediemin Otopark ücretleri alıcısı tarafından ödenecektir.
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah belgesi veya Nüfus Müdürlüğünden onaylı adres belgesi) ihale komisyonuna vermeleri,
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını belirtir Nüfus Cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
ç) Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu ihale komisyonuna vermeleri,
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 3. maddenin (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, gerçek kişiler adına vekaleten gireceklerin noter onaylı vekaletnameyi ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.
4- Postayla yapılacak başvurularda teklifin 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
5- Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak süresiz geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi ve bu Kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.
6- İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7- İhale bilgileri http//www.milliemlak.gov.tr - https://canakkale.csb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR