GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Giresun Üniversitesi 42 Öğretim Üyesi alım ilanı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK592033
Şehir : Giresun
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
42
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
15.02.2019
Son başvuru Tarihi
:
01.03.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 24. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora ve doçentlik belgesi (1 takım noterden tasdikli), başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, yönergeye uygun olarak doldurulmuş puan cetveli, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan

6 adet dosyayı (6 adet CD’ye yüklenmiş halde) 6 adet gönderim kutusuyla birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi ve doçentlik belgesi(1 takım noterden tasdikli), yabancı dil belgesi, yayın listesi, yönergeye uygun olarak doldurulmuş puan cetveli, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (4 adet CD’ye yüklenmiş halde) 4 adet gönderim kutusuyla birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (1 takım noterden tasdikli), varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, yayın listesi, yönergeye uygun olarak doldurulmuş puan cetveli, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (4 adet CD’ye yüklenmiş halde) 4 adet gönderim kutusuyla birlikte ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.

Başvuruda bulunacak adaylar, başvuru dosyalarını Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5. maddesine uygun olarak hazırlayacaklardır. Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.

NOT: Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna, 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlilik eğitimlerini Üniversitemiz bünyesinde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.

İlan Tarihi : 15.02.2019
Başvuru Tarihi : 15.02.2019
Son Başvuru Tarihi : 01.03.2019

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI ÜNVANI DER. AD. İLAN ŞARTI
1. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri
Bölümü
Eğitim Yönetimi Anabilim
Dalı
Profesör 1 1

Eğitim ekonomisi, politikası, planlaması, denetimi ve
yönetimi alanlarında çalışmaları olmak.

2. Eğitim Fakültesi Yabancı Diller
Eğitimi Bölümü
İngiliz Dili Eğitimi
Anabilim Dalı
Profesör 1 1

Yabancı dil öğretimi alanında çalışmaları olmak.

3. Tirebolu İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü İletişim Teknolojileri Anabilim Dalı Profesör 1 1

Yeni iletişim teknolojileri, siyasal iletişim ve iletişim araştırmalarında yöntem konularında çalışmaları olmak.

4. Keşap Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü Dış Ticaret Programı Profesör 1 1

Doçent unvanını muhasebe alanından almış olup, muhasebe ve muhasebe tarihiyle ilgili çalışmaları
olmak.

5.

Fen Bilimleri Enstitüsü

Biyosüreç Mühendisliği Anabilim Dalı
(Disiplinlerarası)
Profesör 1 1

Hayvansal üretim ve hayvan ıslahı alanında çalışmaları olmak.

6. Tirebolu İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve İletişim Bölümü Halkla İlişkiler Anabilim Dalı Doçent 1 1

Doçent unvanını, iletişim çalışmaları veya uygulamalı
iletişim alanından almış olup, halkla ilişkiler ve yeni iletişim teknolojileri konularında çalışmaları olmak

7. Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
Bölümü
Yapım Yönetimi Anabilim Dalı Doçent 1 1

Yeraltı-yerüstü su kaynakları ve su yapılarının araştırılması, inşaatı ve yönetimi konularında
çalışmaları olmak

8. Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği
Bölümü
Harita Mühendisliği Anabilim Dalı Doçent 2 1

Coğrafi bilgi sistemiyle gürültü kirliliği haritaları ve yüzey suyu kalitesi haritalarının hazırlanması ile ilgili
çalışmaları bulunmak.

9. Mühendislik Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği
Bölümü
Kontrol ve Kumanda Sistemleri Anabilim Dalı Doçent 1 1

Doçent unvanını elektrik-elektronik mühendisliği bilim alanından almış olup, yenilebilir enerji kaynaklarında kontrol ve enerji yönetimi konularında çalışmaları
olmak.

10. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı Doçent 2 1

Doçent unvanını rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanından almış olup, işlevsellik yetiyitimi ve sağlığın uluslararası sınıflandırılması konusunda çalışmaları
olmak.

11. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Doçent 1 1

Görsel sanatlar eğitimi ve estetik öğretimi alanında çalışmaları olmak.

12. Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler ve
Teknikler Bölümü
Optisyenlik Programı Doçent 2 1

EPR spektroskopisi vemoleküler integrallerin
hesaplanması konularında çalışmalar yapmış olmak

13. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü İlk ve Acil Yardım Programı Doçent 1 1

İn vivo ve in vitroantioksidan ve antidiyabetik aktiviteler konularında çalışmalar yapmış olmak.

14. Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı Doçent 1 1

Doçent unvanını spor bilimleri temel alanında almış olup, sporcuların leteral kuvvet gelişimi ile ilgili
çalışmaları olmak.

15. Fen Edebiyat
Fakültesi
İstatistik Bölümü Risk Analizi ABD. Doçent 1 1

Karma regresyon modelinde dayanıklı tahminler ve
uygulamaları alanında çalışmaları olmak.

16. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Doçent 1 1

Doçent unvanını cerrahi hastalıklar hemşireliği alanında
almış olup, yoğun bakım ve ağrı alanında çalışmaları olmak.

17. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Doçent 1 1

Doçent unvanını çocuk sağlığı ve hastalıkları
hemşireliği alanında almış olup, yenidoğanlarda ağrı alanında çalışmaları olmak

18. Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Hemşirelik
Bölümü
Hemşirelikte Yönetim
Anabilim Dalı
Doçent 1 1

Doçent unvanını halksağlığı alanında almış olup, sağlık
algısı alanında çalışmaları olmak

19. Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Resim-Baskı Sanatları Bölümü Resim-Baskı Sanatları Anabilim Dalı Doçent 2 1

Doçent unvanını plastik sanatlar alanından almış olup, eleştirel pedogoji ve sanat eğitimi ile ilgili çalışmaları
olmak

20. Görele Güzel
Sanatlar Fakültesi
Müzik Bölümü Müzik Anasanat Dalı Doktor Öğretim
Üyesi
5 1

Müzik eğitimi alanında doktora yapmış olup, klasik
gitar eğitimiyle ilgili bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

21. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Doktor Öğretim Üyesi 4 1

Floresans aktifpolimerlerin sentezleri ve nitroaromatik
bileşiklere karşı sensör özellikleri üzerine çalışmaları olmak.

22. Turizm Fakültesi Gastronomi ve
Mutfak Sanatları Bölümü
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 5 1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Gıda
Mühendisliği alanında yapmış olup, yemek sanayiinde HACCP sistemi konusunda çalışmaları olmak.

23. Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Bölümü
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 5 1

Doktorasını Turizm alanında yapmış, gastronomi ve UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı konularında çalışmaları
olmak.

24. Turizm Fakültesi Gastronomi ve
Mutfak Sanatları Bölümü
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 5 1

Doktorasını Turizm alanında yapmış, yaşam tatmini ve kırsal turizm konularında çalışmaları olmak.

25. Devlet Konservatuvarı Geleneksel Türk Müziği Bölümü Türk Halk Oyunları Anasanat Dalı Doktor Öğretim Üyesi 5 1

Müzik Bilimleri, Sahne Sanatları, Etnomüzikoloji veya
Halk Bilimi alanlarından herhangi birinde doktora/sanatta yeterlik yapmış olmak

26. Devlet Konservatuvarı Geleneksel Türk Müziği Bölümü Türk Halk Oyunları Anasanat Dalı Doktor Öğretim Üyesi 5 1

Müzik alanında sanatta yeterlik yapmış olmak. Türk halk oyunlarının sahnelenmesi üzerine çalışmalar
yapmış olmak.

27. Devlet
Konservatuvarı
Geleneksel Türk
Müziği Bölümü
Türk Halk Oyunları
Anasanat Dalı
Doktor Öğretim
Üyesi
5 1

Müzik Bilimleri alanında doktora yapmış olmak.
Etnomüzikoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

28. Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 5 1

Doktora derecesini İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili Eğitimi veya İngilizce Öğretmenliği alanında almış olmak. İngiliz Edebiyatı alanında çalışmalar yapmış
olmak.

29. Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 5 1

Beden Eğitimi ve Spor alanında doktora yapmış olmak. Beden Eğitimi öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile ilgili çalışmaları olup, II. kademe
voleybol antrenörlük belgesine sahip olmak.

30. Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Moda ve Tasarım Bölümü Moda Tasarımı Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 5 3

Moda Tasarımı, Moda Tasarımı Öğretmenliği, Tekstil ve Moda Tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarımı Öğretmenliği, Hazır Giyim Öğretmenliği, Giyim Endüstrisi ve Giyim Sanatları Öğretmenliği
alanlarından herhangi birinde doktora yapmış olmak.

31. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektronik ve
Otomasyon Bölümü
Elektronik Teknolojisi Programı Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Rüzgar enerji sistemlerinde STATCOM uygulamaları konusunda çalışmaları olmak.
32. Eğitim Fakültesi Yabancı Diller
Eğitimi Bölümü
İngiliz Dili Eğitimi
Anabilim Dalı
Doktor Öğretim
Üyesi
5 1 Dil bilim ve ikinci dil olarak İngilizce öğretimi
konularında çalışmaları olmak
33. Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Bölümü
Oğuz Grubu(Güney-Batı) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Çağdaş Türk Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.
34. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olup, Bilişsel Radyo Ağlarında Ön Rezervasyon, Kazanç Yönetimi ve Rotalama üzerine çalışmaları olmak.
35. Espiye Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik
Bölümü
İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Yara iyileşmesi ve çalışmaları olmak
36.

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Avrasya Araştırmaları Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Doktor Öğretim Üyesi 4 1 Doktorasını yakın çağ tarihi anabilim dalında yapmış olup, II. Abdülhamit döneminde Osmanlı devletinin Kürt politikası ile ilgili çalışmaları olmak.
37. Tirebolu İletişim
Fakültesi
Halkla İlişkiler ve
Tanıtım Bölümü
Reklam ve Tanıtım
Anabilim Dalı
Doktor Öğretim
Üyesi
4 1 Halkla ilişkiler, reklam, pazarlama iletişimi ve yeni
medya alanlarından herhangi birinde çalışmaları olmak.
38. Tirebolu İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 4 1 Doktorasını Halkla ilişkiler alanında yapmış olup, sağlık iletişimi ve kişiler arası iletişim konularında
çalışmaları olmak.
39. Tirebolu İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Radyo – Televizyon Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 4 1 Radyo Televizyon Sinema veya Sinema Televizyon alanında doktora veya sanatta yeterlilik yapmış olmak.
40. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Moda Tasarımı Programı Doktor Öğretim Üyesi 4 1 Tekstil Mühendisliği alanında doktora yapmış olup, tüy liflerinin termal özellikleri konusunda çalışmaları
olmak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR