İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK575449
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
2
İlgili Yönetmelik
:
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
07.01.2019
Son başvuru Tarihi
:
21.01.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.

Fakülte Bölüm/Program/ Anabilim Dalı Unvan Kadro Sayısı Aranan Kriterler İlan Takvimi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi Öğretim Görevlisi 1 Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans mezunu olmak ve Afet Yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Duyuru Başlama Tarihi: 07.01.2019
Son Başvuru Tarihi: 21.01.2019
Ön Değerlendirme Tarihi: 23.01.2019
Sınav Giriş Tarihi: 29.01.2019
Sonuç AçıklamaTarihi:
31.01.2019
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Odyometri Öğretim Görevlisi 1 Odyoloji lisans mezunu olmak ve Odyoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Duyuru Başlama Tarihi: 07.01.2019
Son Başvuru Tarihi: 21.01.2019
Ön Değerlendirme Tarihi: 23.01.2019
Sınav Giriş Tarihi: 29.01.2019
Sonuç AçıklamaTarihi:
31.01.2019

İlanla ilgili tüm bilgiler ve başvuru koşulları Üniversitemizin http://www.bilgi.edu.tr adresinde yer almaktadır. Başvuru yapacak adayların Web sitesinde belirtilen ilan detaylarını ve başvuru koşullarını incelemesi gerekmektedir.
Öğretim Görevlisi kadro başvuruları İstanbul Bilgi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1 - 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2 - Ögretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70 puan almış olmak
3 - Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az 50 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu
puan muadili bir puan almış olmak,
4 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
5 - Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
6 - Lisans mezuniyeti sonrası tecrübe şartı istenen ilanlarda, 14/3/2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup bu tarihte veya bu tarihten önce ya da sonra söz konusu programlardan mezun olanlar lisans sonrası iki yıl tecrübeli olarak kabul edilmektedir.

ÜNVAN ŞARTLARI

Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

İSTENEN BELGELER
Başvurular bir dilekçe ile birlikte şahsen veya kargo yoluyla yapılmalıdır.
- Dilekçe- (Dilekçenin, başvuruda bulunulan ilgili Enstitü/ Fakülte/ Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu'na hitaben yazılmış, ilan numarası, kadro unvanı ve aday iletişim bilgilerini içeren imzalı ve güncel tarihli olması gerekmektedir.)
- Özgeçmiş
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
- ALES Belgesi (70 puan olmalıdır.)
- Öğrenim Belgeleri: alınan lisans/ lisansüstü diplomaların fotokopileri* ve transkriptleri, (Şahsen başvurularda diplomaların asılları ile beraber gelinmesi önemle rica olunur)
*Yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.
- Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi ve transkripti (fotokopi kabul edilmemektedir)
- Erkek adaylar için, askerlik durumunu gösteren resmi belge

ÖNEMLİ:

Başvuru süresi içinde yapılmayan, e-posta ile yapılan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar İnsan Kaynakları Birimi'ne ulaşmış olması gerekmektedir. Kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Kargo yolu ile başvuru yapan adaylara eksik evrakları ile ilgili üniversite tarafından evrakların tamamlanması hususunda geri dönüş sağlanmayacaktır.
Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır. www.bilgi.edu.tr

MUAFİYET

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181109-3.htm adresinden ilgili yönetmelik incelenebilir.) öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına
yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU ADRESİ
İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Kaynakları Departmanı Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 Premier Kampüs Ofis 34400 Kağıthane/İstanbul
Tel: 0 212 311 50 00
Sonuçların Açıklanacağı internet adresi: www.bilgi.edu.tr

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR