YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 69 Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi alıyor

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK637116
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
69
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
24.05.2019
Son başvuru Tarihi
:
17.06.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Yasa’nın 48. Maddesinde belirtilen şartları sağlayan öğretim üyeleri alınacaktır.

1 - Profesör adayları; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan bir dosyayla birlikte bir dilekçeyi rektörlüğe altı nüsha olarak teslim eder. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir.

2 - Doçent ve Doktor öğretim üyesi adayları; özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört nüsha olarak, ilanda belirtilen süre içerisinde teslim eder.

İstenen Belgeler:

- Başvuru Dilekçesi, Başvuru Formu, Bilgi formu, Nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet fotoğraf, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, Yabancı Dil Belgesi
- Akademik unvanının gerektirdiği diploma ve belgelerin onaylanmış fotokopileri (Yurt dışından alınmış diplomaların onaylı suretleri ile denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.)
- Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvurular İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Not: İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere ve formlara; www.yeniyuzyil.edu.tr adresinden ulaşılabilir

Fakülte Bölüm/Anabilim Dalı/ Program Kadro
Sayısı
Kadro Ünvanı Özel Şart
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 1 Dr. Öğr. Üyesi

Kontrol alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 1 Dr. Öğr. Üyesi

Haberleşme alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 1 Dr. Öğr. Üyesi

Elektrik, güç alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik
Mimarlık Fakültesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 1 Dr. Öğr. Üyesi

İşaret İşleme (sinyaller ve sistemler) alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü 1 Dr. Öğr. Üyesi

Biyomedikal mühendisi olmak, bu alanda doktora yapmış olmak.

Mühendislik
Mimarlık Fakültesi
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü 1 Dr. Öğr. Üyesi

Elektrik elektronik mühendisi olmak, bu alanda doktora yapmış
olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü 1 Dr. Öğr. Üyesi

Mekanik alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik
Mimarlık Fakültesi
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü 1 Dr. Öğr. Üyesi

Moleküler biyoloji ve genetik alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 1 Dr. Öğr. Üyesi

Mimarlık bölümü lisans mezunu olmak, restorasyon veya restitüsyon alanında doktora yapmış olmak. mimarlık alanında akademik
deneyime sahip olmak.

Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Bölümü
1 Doçent

Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında doçentlik unvanı almış olmak.

Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 1 Dr. Öğr. Üyesi

Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Sağlık Yönetimi Bölümü 1 Dr. Öğr. Üyesi

Sağlık yönetimi alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2 Profesör

Doçentlik unvanını beslenme ve diyetetik alanında almış olmak,
ingilizce ders verme kriterini sağlıyor olmak.

Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2 Doçent

Doçentlik unvanını beslenme ve diyetetik alanında almış olmak,
ingilizce ders verme kriterini sağlıyor olmak.

Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2 Dr. Öğr. Üyesi

Beslenme ve diyetetik alanında doktora yapmış olmak, ingilizce ders
verme kriterini sağlıyor olmak.

Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Hemşirelik Bölümü 1 Profesör

Doçentlik unvanını hemşirelik alanında almış olmak.

Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Hemşirelik Bölümü 1 Doçent

Kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında doçentlik unvanı
almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 1 Doçent

Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında doçentlik unvanı almış olmak.

Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Hemşirelik Bölümü 1 Dr. Öğr. Üyesi

Kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında doktora yapmış
olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 1 Dr. Öğr. Üyesi

Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Hizmetleri Programı 1 Dr. Öğr. Üyesi

Sağlık yönetimi alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu
İlk ve Acil Yardım Programı 1 Dr. Öğr. Üyesi

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak, hemşirelikte yönetim
alanında doktora yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı 1 Dr. Öğr. Üyesi

Borçlar hukuku alanında doktora yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Sahne Sanatları Bölümü 1 Dr. Öğr. Üyesi

Konservatuvarların opera bölümü lisans mezunu olmak, opera alanında doktora yapmış olmak.

Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 1 Profesör
Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 1 Doçent
Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 1 Dr. Öğr. Üyesi
Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 1 Profesör
Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1 Dr. Öğr. Üyesi

Tıbbi mikrobiyoloji alanında doktora yapmış olmak, gen ekspresyonu ve hücre kültürü yöntemleri alanında deneyimli olmak, deney hayvanları kullanım sertifikasına sahipolmak.

Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1 Profesör
Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
1 Doçent
Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1 Dr. Öğr. Üyesi
Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 1 Profesör

Meme cerrahisi konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı 1 Profesör

Brakiterapi konusunda deneyimli olmak

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 2 Dr. Öğr. Üyesi

Nefroloji yan dalı olan

Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı 1 Dr. Öğr. Üyesi

Prematüre retinopati tanı ve tedavisinde deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı 1 Dr. Öğr. Üyesi

Pediatrik oftalmoloji ve şaşılık konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı 1 Doçent

MS konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 1 Profesör

Jinekolojik onkolojik deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 1 Dr. Öğr. Üyesi

IVF konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
Anabilim Dalı
1 Dr. Öğr. Üyesi

Genital estetik cerrahisi konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı 1 Dr. Öğr. Üyesi

Karaciğer nakli anestezisi konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 1 Dr. Öğr. Üyesi

Çocuk Endokrinoloji yan dalı olan

Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Anabilim Dalı
1 Dr. Öğr. Üyesi

Septorinoplasti konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi Kardiyolji Anabilim Dalı 1 Dr. Öğr. Üyesi

Kronik total oklüzyon konusunda deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 1 Doçent

Kalp nakli konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 1 Profesör
Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 1 Doçent
Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 1 Dr. Öğr. Üyesi
Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı 1 Profesör
Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı 1 Doçent
Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı 1 Dr. Öğr. Üyesi
Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı 1 Profesör
Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı 1 Doçent
Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı 1 Dr. Öğr. Üyesi
Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 1 Dr. Öğr. Üyesi
İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 1 Profesör

Doçentlik unvanını görsel iletişim ve grafik tasarımı ve benzeri
alanlardan birinden almış olmak.

İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 2 Dr. Öğr. Üyesi

Görsel iletişim ve grafik tasarımı ve benzeri alanlardan birinden doktora yapmış olmak.

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 1 Profesör

Halkla ilişkiler veya reklamcılık alanlarında doçentlik unvanı almış olmak.

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 1 Doçent

Halkla ilişkiler veya reklamcılık alanlarında doçentlik unvanı almış olmak.

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 1 Dr. Öğr. Üyesi

Halkla ilişkiler veya Reklamcılık alanlarında doktora yapmış olmak.

İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik
Bölümü
1 Profesör

Doçentlik unvanını gazetecilik, yeni medya veya iletişim alanından
almış olmak.

İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik
Bölümü
1 Doçent

Doçentlik unvanını gazetecilik veya yeni medya alanından almış
olmak.

İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü 1 Dr. Öğr. Üyesi

Gazetecilik, yeni medya veya iletişim alanında doktora yapmış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR