İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İstinye Üniversitesi 13 Öğretim Üyesi alıyor

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK591364
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
13
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
13.02.2019
Son başvuru Tarihi
:
27.02.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 33. Maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

İlk Başvuru Tarihi : 13.02.2019
Son Başvuru Tarihi : 27.02.2019
Ön Değerlendirme Tarihi : 28.02.2019
Giriş Sınav Giriş Tarihi : 04.03.2019
Sonuç Açıklama Tarihi : 06.03.2019

Araştırma Görevlisi-Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan istenen evraklar:

1- Dilekçe (İstinye Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben başlamak üzere, başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3- YÖK Formatlı özgeçmiş,
4- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri,
5- Lisans/Lisansüstü Transkript fotokopileri,
6- ALES Sonuç Fotokopisi,
7- Yabancı Dil Sınavı Sonuç Fotokopisi,
8- İki Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),
9- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
10- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)
11- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi.
12- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi,
13- Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak gerekliyse gönderilecektir).

Adayların; son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsüne şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

Sonuçların açıklanacağı web adresi: www.istinye.edu.tr

Profesör adayların Birer adet ve çıktı olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmaları da belirtilmelidir), Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına,

Özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 7 (yedi) adet CD/USB’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Doçent/Doktor Öğretim Üyesi(Dr.Öğr.Ü.) adaylarının; Birer adet ve çıktı olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopileri ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına,

Özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 5 (beş) adet CD/USB’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Adayların; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES: İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü Yazı İşleri Müdürlüğü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

FAKÜLTE/MYO BÖLÜM/PROGRAM/ABD UNVAN KADROSAYISI ALES YDS ÖZEL ŞART
Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD Prof.Dr. 1

Aile Hekimliği alanında Doçent olmak.

Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji ABD Dr.Öğr. Üyesi 1

Biyoteknoloji alanında Yüksek Lisans ve Doktora derecesine sahip olup, CRISPR/Cas 9 ve CAR T Cell teknolojisi konusunda deneyim sahibi olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dr.Öğr. Üyesi 1

Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri MYO Eczane Hizmetleri Programı Öğr.Gör. 1 70

Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında Yüksek Lisans ve Biyoteknoloji alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğr.Gör. 1 70

Beslenme ve Diyetetik alanında Lisans ve Yüksek
Lisans mezunu olup, aynı alanda Doktora eğitimine devam ediyor olmak.

Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik
Bölümü
Arş.Gör. 1 70 50

Beslenme ve Diyetetik alanında Lisans ve Yüksek
Lisans mezunu olmak.

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği İngilizce Prof.Dr. Doç.Dr.

2

Makine Mühendisliği alanlarında doçent olup, YDS 80 ve dengi İngilizce yabancı dil puanı olmak.

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği İngilizce Dr.Öğr. Üyesi

Makine Mühendisliği alanlarında doktora mezunu
olup, YDS 80 ve dengi İngilizce yabancı dil puanı olmak.

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği İngilizce Prof.Dr. Doç.Dr.

2

Bilgisayar Mühendisliği alanlarında doçent olup, YDS 80 ve dengi İngilizce yabancı dil puanıolmak.

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği İngilizce Dr.Öğr. Üyesi

Bilgisayar Mühendisliği alanlarında doktora mezunu olup, YDS 80 ve dengi İngilizce yabancı dil puanı olmak.

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği İngilizce Prof.Dr. Doç.Dr.

2

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarında doçent olup, YDS 80 ve dengi İngilizce yabancı dil puanı
olmak.

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği İngilizce Dr.Öğr. Üyesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarında doktora mezunu olup, YDS 80 ve dengi İngilizce yabancı dil puanı olmak.

Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Prof.Dr. Doç.Dr.

1

Yazılım Mühendisliği alanlarında doçent olmak.

Mühendislik
Fakültesi
Yazılım Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi

Yazılım Mühendisliği alanlarında doktora mezunu
olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR